Anpassad gymnasieskola ger dig en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet och för att kunna söka framtida jobb. Du får en praktisk och individuellt utformad utbildning, undervisningen sker i små grupper och vid behov med extra stöd.

Anpassad gymnasieskola består av nio nationella program och det individuella programmet.