Här finns blankett för ansökan till gymnasiet och anpassad gymnasieskola. Blanketten används för sen ansökan till årskurs 1 (efter 3 maj) samt för ansökan till högre årskurs oavsett tidpunkt.

Ansökningsblankett

Du som vill söka högre årskurs på en skola i Linköping skickar blanketten till Gymnasieantagningen i Linköping.  Du som vill söka högre årskurs till en skola i Mjölby, Motala, Naturbruk Östergötland och Åtvidaberg kontaktar den berörda skolan.

Du som vill söka högre årskurs på en skola i Finspång, Söderköping och Norrköping ska skicka blanketten till Gymnasieantagningen i Norrköping.

Om du har skyddade personuppgifter behöver du eller din studie- och yrkesvägledare kontakta Gymnasieantagningen för att du ska kunna ansöka till gymnasiet.

Kontakta Gymnasieantagningen.