Vecka 2

Lösenordsbrev

Du får hem ett lösenordsbrev med information om hur du loggar in på ansökningswebben. Spara lösenord och instruktioner eftersom du behöver logga in flera gånger.  Ange en e-postadress som du har tillgång till hela sommaren, helst inte din skolmejl eftersom denna upphör att gälla efter att du slutat skolan.

15 januari -15 februari

Ansökan öppen

Mellan den 15 januari och den 15 februari är ansökningswebben öppen, det är under denna period du gör ditt gymnasieval. Tänk på att ange en e-postadress som du har tillgång till hela sommaren och ditt aktuella mobilnummer för att kunna få viktig information och påminnelser under ansökningsperioden.

När du gör din ansökan är det bra att göra flera val. Det är viktigt i vilken ordning du placerar dina val. Kommer du in på ditt förstahandsval försvinner alla lägre val. Kommer du in på ett lägre val kan du fortfarande stå kvar som reserv på högre val, medan lägre val försvinner.

Om du inte har tillräckligt högt meritvärde för att komma in på ditt förstahandsval så prövas du mot ditt andrahandsval. Skulle inte ditt meritvärde räcka för ditt andrahandsval så prövas du mot ditt tredjehandsval och så vidare.

Riskerar du att inte bli behörig är det viktigt att du kompletterar med ett eller flera introduktionsprogram. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.

15 april

Preliminärt antagningsbesked

Nu kan du logga in för att se ditt preliminära antagningsbesked. Den preliminära antagningen betyder inte att du är garanterad en plats i den slutliga antagningen. Det är dina slutbetyg i juni som räknas i den slutliga antagningen.

I april görs en preliminär antagning utifrån ditt betyg från höstterminen i årskurs nio. Det preliminära antagningsbeskedet visar vilka meritpoäng som krävs preliminärt för de olika programmen. Om du inte blir antagen i den preliminära antagningen kan det bero på att du inte är behörig, att meritvärdet inte räckte till eller att det program du sökt inte kommer att starta. Ansökningar om dispens i engelska eller ansökan om antagning i fri kvot prövas inte i den preliminära antagningen.

Tänk på att meritvärdet kan förändras till den slutliga antagningen.

15 april - 3 maj

Omvalsperiod

Nu kan du som bor i Östergötland göra omval eller nyval. Om du riskerar att bli obehörig behöver du fylla på med introduktionsprogram i din ansökan.

Tänk på att ansöka i tid. En sen ansökan efter 3 maj innebär att du hamnar sist i kön och blir antagen om det finns lediga platser när alla andra elever blivit antagna.

Om du söker utanför Östergötlands län är det inte säkert att man tillåter om- och nyval.  Tider för omval ser olika ut i olika kommuner. Har du frågor om omval utanför Östergötland kontakta din studie- och yrkesvägledare eller den aktuella skolan.

4 maj och framåt

Sen ansökan

Efter omvalsperioden kan inga ändringar göras på ansökningswebben. En sen ansökan innebär att elever som gjort sin ansökan i tid går före dig, även om eleven som gjort ansökan i tid har ett lägre meritvärde än du. En sen ansökan görs via blankett.

Vill du ändra språkval, inriktning eller profil? Ta kontakt med aktuell gymnasieskola.

Gymnasieantagningen Linköping

För alla sena ansökningar efter omvalsperioden är det bra att kontakta en studie- och yrkesvägledare för ett vägledningssamtal.

Du som gör en sen ansökan till skolor i Linköping, Mjölby, Motala, Naturbruk Östergötland och Åtvidaberg skickar blanketten till Gymnasieantagningen i Linköping.

E-postadress: Gymnasieantagningen Linköping

Postadress: Gymnasieantagningen, 581 81 LINKÖPING

Länk till blankett (pdf).

Gymnasieantagningen i Norrköping

De sena ansökningar som kommer in i rimlig tid före slutlig antagning registreras och är med i slutlig antagning. Ansökningar som kommer in senare registreras och kommer med i reservantagningen.

För alla sena ansökningar efter omvalsperioden behöver du kontakta din studie- och yrkesvägledare för ett vägledningssamtal. Studie- och yrkesvägledare ska skriva sitt namn på ansökningsblanketten för att visa att ett vägledningssamtal har skett.

Du som gör en sen ansökan till skolor i Finspång, Söderköping och Norrköping ska skicka blanketten till Gymnasieantagningen i Norrköping.

E-postadress: Gymnasieantagningen Norrköping

Postadress: Gymnasieantagningen, 601 81 Norrköping

Länk till blankett (pdf).

1 juli -31 juli

Slutlig antagning och antagningsbesked

Den 1 juli är det slutlig antagning. Du kan nu logga in på ansökningswebben och se ditt antagningsbesked. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som när du gjorde din ansökan. Den 31 juli är sista svarsdatum och det är viktigt att svara i tid.

Om du inte är antagen till ett gymnasieprogram kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Har du ansökt till en skola utanför Östergötland får du antagningsbesked från annat antagningskansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara på alla antagningsbesked du får, både från Östergötland och de från antagningskanslier utanför Östergötland, så snart som möjligt. Sista svarsdag kan skilja sig åt mellan olika kanslier.

5 augusti - 13 september

Reservantagning

Nu kan du följa reservantagningen på ansökningswebben. Blir platser lediga tilldelas de per automatik i turordning enligt reservlistan den 5 augusti och den 12 augusti. Därför är det viktigt att du löpande går in på ansökningswebben och kollar om du har blivit antagen. Svara på ditt nya antagningsbesked omgående.

Från den 15 augusti kallar Gymnasieantagningen in reserver genom att kontakta den elev som står i tur till ledig plats. Det görs via telefonsamtal, sms och e-post. Det är därför viktigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter. Tänk på att vara tillgänglig och svara i telefon, på sms eller mejl. Om du inte svarar erbjuds platsen till nästa reserv.

Mitten av augusti

Upprop och skolstart

I augusti är det upprop till gymnasiet. Du som är antagen till en gymnasieskola ser tid och plats på ditt slutliga antagningsbesked.

Om du inte kan komma på uppropet ska du meddela den gymnasieskola du blivit antagen till, annars finns risken att du förlorar din gymnasieplats. Har du inte meddelat skolan inom tre dagar från uppropet så stryks du från din gymnasieplats.

Från den 16 september

Reservantagningen avslutad

Den 13 september upphör reservlistan att gälla. Vill du fortfarande byta program ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola för ett vägledande samtal.

Från den 16 september sköter skolorna i Motala, Mjölby, Åtvidaberg samt Naturbruksgymnasiet i Östergötland sina sena ansökningar. Vill du söka till de skolorna ska du skicka ansökan direkt till skolan.