Antagning till nationella program

Inom samverkansområdet blir du antagen till nationella program utifrån dina betyg, som räknats om till ett meritvärde. De som är behöriga och har det högsta meritvärdet kommer in först och därefter fylls platserna i fallande meritvärde. Meritvärdet som krävs för att komma in på olika program varierar från år till år.

Antagning till särskilda varianter och spetsutbildningar

Som en del av antagningen till program med estetiskt innehåll kan det förekomma färdighetsprov. Vissa spetsutbildningar har färdighetspoäng på ett eller fler ämnen som räknas med i ditt meritvärde. Kontakta aktuell skola som anordnar utbildningen för att ta reda på vilka krav som finns.

Antagning till International Baccalaureate (IB)

Ansökan till IB fungerar på samma sätt som till nationellt program men du kommer även få göra antagningsprov i engelska och matematik. För att kunna bli antagen till IB måste du ha godkända antagningsprov. Det finns inget krav på betyg i svenska för att kunna bli antagen.

Antagning till introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du bli antagen till ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du blir antagen till beror på vilka ämnen du saknar. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om antagning till introduktionsprogram.

Antagning inom fri kvot

Om du ansökt inom fri kvot på grund av särskilda skäl eller har utländska betyg är det huvudman för den aktuella skolan som bedömer om dina skäl är tillräckliga för att antas. Det finns ett begränsat antal platser inom fri kvot och du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. För mer information om fri kvot läs mer på sidan Fri kvot.

Meritvärde

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde.

Räkna ut ditt meritvärde 

Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg eller 17 bästa betyg om du läst moderna språk. Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.

Mottagande

Samverkansavtal mellan kommuner innebär att du som elev kan söka nationella program på samma villkor som elever som bor i den kommun du söker till.

 • Bor du i Östergötland finns ett avtal mellan samtliga kommuner, Region Östergötland och Tranås.
 • Bor du i Finspång och Norrköping finns avtal med Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker.
 • Bor du i Kinda finns avtal med Vimmerby och Hultsfred.
 • För elever från Nyköpings kommun eller Oxelösunds kommun finns avtal med Naturbruksgymnasiet Östergötland.

Att bli mottagen till gymnasiet utanför din hemkommuns samverkansområde

Du kan söka utbildningar i hela landet, men din ansökan behandlas olika beroende på vilken utbildning du sökt och var den finns i landet. Det kallas för att bli mottagen i första eller andra hand. Dina chanser att få en plats på en utbildning minskar om du blir mottagen i andra hand.

Du blir mottagen i första hand om du:

 • Söker ett program i det område som din kommun har samverkansavtal med
 • Söker ett nationellt program eller inriktning som inte erbjuds i din kommun eller kommunens samverkansområde
 • Söker fristående gymnasieskolor i hela landet
 • Söker riksrekryterande utbildningar
 • Söker spetsutbildningar
 • Söker Riksidrottsgymnasium (RIG)
 • Söker Nationell Idrottsutbildning (NIU) i ett område som din kommun har samverkansavtal med

Du blir mottagen i andra hand om du:

 • Söker ett nationellt program på en kommunal skola utanför din kommuns samverkansområde och programmet finns i ditt samverkansområde.

Att bli mottagen i andra hand innebär att du konkurrerar om en plats med ditt meritvärde, men först efter att alla elever som är mottagna i första hand har fått en plats.

Tänk på att du inte har rätt till inackorderingstillägg enligt skollagen om du blir mottagen i andra hand.

Från 2023 tillämpas enskild antagning till programinriktat val (IMV) mot högskoleförberedande program i Linköpings kommun. Har du gjort en intresseanmälan till programinriktat val (IMV) mot något högskoleförberedande program i Linköping, behandlas dessa val i början av augusti. Mottagningsgruppen för introduktionsprogram ansvarar för antagningen för elever folkbokförda i Linköping och Kinda.
I samband med intresseanmälan ska rektor på avlämnande skola fylla i blanketten Bedömning inför programinriktat val (pdf) och skicka in den enligt instruktionerna.
Besked om antagning meddelas via mail.

Elever med annan hemkommun än Linköping och Kinda hänvisas till sin hemkommun för frågor gällande antagning till IMV mot högskoleförberedande program. 

Elever i samverkansområdet kan beredas plats efter att elever från Linköping och Kinda blivit mottagna. Dessa elever tas emot i mån av plats utifrån mottagningskriterierna.

Intresseanmälan till Introduktionsprogram, Programinriktat val mot högskoleförberedande program i gymnasieansökan ska kompletteras med blanketten Avlämnande skolas bedömning inför Programinriktat val mot högskoleförberedande program från avlämnande skola. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. Saknar du kontakt med lokal studie- och yrkesvägledare i Motala/Vadstena kommun ombeds du ta kontakt med Mottagningsgruppen för Introduktionsprogrammen i Motala kommun via mottagningsgruppen@motala.se.

Intresseanmälan till Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion i gymnasieansökan ska kompletteras med Blankett för intresseanmälan till Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion i Motala kommun från avlämnande skola. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. Saknar du kontakt med lokal studie- och yrkesvägledare i Motala/Vadstena kommun ombeds du ta kontakt med Mottagningsgruppen för Introduktionsprogrammen i Motala kommun via mottagningsgruppen@motala.se.