Det är samtliga kommuner i Östergötlands län som står bakom webbplatsen Gymnasiestudera, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gymnasiestudera.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post eller ringa till gymnasieantagningen.

Telefon: 013-20 88 20
E-post gymnasieantagningen
Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Myndigheten för digital förvaltning – Anmälan via webbsida

Hur har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen lanserades i oktober 2022. Vi har granskat tillgängligheten med stöd av extern expertis. Den senaste granskningen gjordes i september 2022.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet. De beskrivs under ”Vilka brister finns?”. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen, både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete, och vår ambition är att successivt åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Vilka brister finns?

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) på nivå AA på följande delar av webbplatsen:

  • Det kan finnas filmer som saknar syntolkning och textremsa. Vi har inte heller syntolkat och textat alla våra videoklipp.

Utöver den tekniska kravspecifikation enligt WCAG 2.1 AA vet vi även att:

  • Webbläsarverktyget ”Sök på sidan” som nås via Ctrl + F (PC) och ⌘ + F (Mac) söker ej igenom kollapsade textfält. Vilket försvårar sökning med direkta sökord.

Vilka undantag finns?

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Dokument. Alla dokument är inte tillgänglighetsanpassade. Anpassning av dokumenten sker fortlöpande.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 oktober 2022