Ansökan

Skriv under din ansökan (kvittens) och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte går i någon skola eller går i en skola utomlands skickar in din kvittens till Gymnasieantagningen.

Söker du till år 1 och ska flytta är det viktigt att meddela gymnasieantagningen i din hemkommun så snart som möjligt. Ange vilket datum och till vilken adress du ska flytta. Gymnasieantagningen aviserar då planerad flyttning med kopia av ansökan, till mottagande gymnasieantagning.

För att vara säker på att få en gymnasieplats när höstterminen börjar är det bra att söka gymnasieprogram både i den kommun dit du ska flytta och i den nuvarande hemkommunen som du är folkbokförd i.

Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och blir meddelad per automatik då elev som tillhör Östergötland får ändrad folkbokföring. Först när den nya adressen är registrerad hos Folkbokföringen blir eleven förstahandsmottagen i sin nya hemkommun.

Om du redan går i gymnasieskola och ska flytta så kan du kontakta din nuvarande studie- och yrkesvägledare för att få hjälp. Ska du flytta till Östergötland hanteras det olika beroende på till vilken ort, se vad som gäller via  Så söker du till högre årskurs

Det syns inte på din gymnasieansökan att du har sökt via idrottsförbundet till NIU, nationellt godkänd idrottsutbildning eller RIG, riksidrottsgymnasium. Har du fått en plats på NIU eller RIG ska du skicka en kopia på bekräftelsen till Gymnasieantagningen.

Söker du utbildning utanför Östergötland behöver du göra följande:

  1. Du gör alla dina gymnasieval på ansökningswebben.
  2. I första steget klickar du på “Val utanför Östergötland”.
  3. Sedan fyller du i alla stegen som berör val i Östergötland.
  4. Du fyller i skola, kommun och program för val utanför Östergötland i slutet av din ansökan.

Läs mer på sidan Så söker du till gymnasiet.

Om du redan har loggat in en gång och angett din privata e-postadress på ansökningswebben kan du få det mejlat till dig.

  1. Gå till ansökningswebben.
  2. Klicka på “Glömt lösenord”.
  3. Ange ditt personnummer och klicka på skicka.
  4. Ditt lösenord mejlas till den e-post som du angav i ansökan.

Om du inte angett e-postadress behöver du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har fått några inloggningsuppgifter via posten ska du kontakta gymnasieantagningen.


Betyg och behörighet

Om du riskerar att inte bli behörig bör du ändå söka nationella program som du är intresserad av, då du kan bli behörig innan slutlig antagning. Det är även viktigt att du kompletterar med ett eller flera introduktionsprogram. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.

Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg plus moderna språk. För betyg i ämnet modersmål räknas betygsvärdet, men ämnet gäller inte som ett extra betyg. Det innebär att om du har ett A i modersmål får du räkna 20 poäng för det, men betyget ersätter då ett av dina lägsta betyg. Har du ett E i ett annat ämne får du räkna 20 poäng för betyget i modersmål istället för 10 poäng i det andra ämnet.

Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde med hjälp av betygskalkylatorn.

Räkna ut ditt meritvärde 

Kontakta din skola om dina betyg inte stämmer. Om skolan gör ändringar i ditt betyg behöver skolan skicka in det nya betyget till gymnasieantagningen.


Preliminär antagning

Är du folkbokförd i Östergötland och tillhör antagningskansliet i Linköping eller Norrköping loggar du in på ansökningswebben och ser ditt preliminära antagningsbesked.
Är du folkbokförd utanför Östergötland och alltså inte tillhör antagningskansliet i Linköping eller Norrköping får du ditt preliminära antagningsbesked per post i samband med om- och nyvalsperioden.

Du kan inte svara på beskedet eftersom den preliminära antagningen är baserad på höstterminsbetygen.


Slutlig antagning

Den 1 juli kan du se ditt antagningsbesked. Logga in på ansökningswebben med samma inloggningsuppgifter som när du gjorde din ansökan. Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked. Den 31 juli är sista svarsdatum.

Om du inte är antagen till ett gymnasieprogram kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Är du folkbokförd utanför Östergötland och alltså inte tillhör antagningskansliet i Linköping eller Norrköping får du ett extra lösenordsbrev med dina inloggningsuppgifter med posten i början av juni.

Nej, om du kommer in på ditt förstahandsval så försvinner alla lägre val. 

Kommer du in på ett lägre val kan du fortfarande välja att stå kvar som reserv på ett högre val, medan lägre val försvinner.

Du kan inte ändra ditt svar via ansökningswebben. Om du svarat fel måste du kontakta Gymnasieantagningen per e-post eller telefon så snart du kan. Om du skickar e-post, skriv gärna rubriken “Fel svar” i ämnesraden. Kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen hittar du längre ner på sidan.

För att svara på ditt antagningsbesked loggar du in på ansökningswebben. Svara med hjälp av den svarskod som passar dig.

Förklaring av svarskoder

Om du är antagen till ett lägre val, som inte är ditt förstahandsval, kan du ange svarskod 1, 2, 3, eller 4.

1. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. Du prövas på högre val i reservkörningen och tappar tidigare erbjuden plats utan att tillfrågas om du kommer in på nytt val.

2. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du är nöjd med det du är antagen till.

3. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv till högre val. Om du inte kommer in på ett högre val står du utan gymnasieplats i samverkansområdet.

4. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

Om du står som reserv till ett eller flera val, men inte är antagen, kan du ange svarskod 5 eller 6.

5. Jag vill delta i reservantagningen. Du är med i reservantagningen men står i nuläget utan gymnasieplats i samverkansområdet.

6. Jag vill INTE delta i reservantagningen. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

För dig som är antagen till ditt förstahandsval kan du ange svarskod 7 eller 8.

7. Jag tackar JA till erbjuden plats. Du är nöjd med det du är antagen till.

8. Jag tackar NEJ till erbjuden plats. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

Den 31 juli är sista svarsdatum. Du svarar genom att logga in på ansökningswebben. Kom ihåg att svara i tid.

Ja, det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked i tid.

Har du sökt till en skola utanför Östergötland får du ditt antagningsbesked från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner och glöm inte att också svara på eventuellt antagningsbesked från gymnasieantagningen i Östergötland. Tänk på att svara på alla antagningsbesked så snart som möjligt. Du kan endast tacka ja till en plats.

Ja, du har möjlighet att göra en sen ansökan.

En sen ansökan innebär att elever som gjort sin ansökan i tid går före dig, även om eleven som gjort ansökan i tid har ett lägre meritvärde än du. En sen ansökan görs via pappersblankett.

Ansökningsblankett (pdf)

Har du frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Nej, du kan inte ångra det val du har gjort via ansökningswebben men du kan göra en sen ansökan via pappersblankett.

Ansökningsblankett (pdf)

En sen ansökan innebär att elever som gjort sin ansökan i tid går före dig vid antagning eller i reservkön, även om eleven har ett lägre meritvärde än du.

Om du lämnar in en sen ansökan är det viktigt att du tackar ja till den plats du blivit antagen till, för att du inte ska riskera att stå utan gymnasieplats.


Reservantagning

Du behöver logga in på ansökningswebben under reservantagningen för att se om du har blivit antagen. Svara på ditt nya antagningsbesked omgående.

Om platser blir lediga tilldelas de per automatik i turordning enligt reservlistan. Se viktiga datum.

Senare i augusti så kallar Gymnasieantagningen reserver genom att kontakta den elev som står i tur till ledig plats. Det görs via telefonsamtal, sms och e-post. Det är därför viktigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter. Om du inte svarar erbjuds platsen till nästa reserv.

Nej, den platsen har gått till en annan elev.