Glömt eller tappat bort ditt lösenord?

Om du redan har loggat in en gång och angett en e-postadress som du har tillgång till hela sommaren på ansökningswebben kan du begära att få ditt lösenord skickat på nytt.

Gör så här:

  1. Gå till ansökningswebben.
  2. Klicka på “Glömt lösenord”.
  3. Ange ditt personnummer och klicka på skicka.
  4. Ditt lösenord skickas till den e-post som du angav i ansökan.

Om du inte angett någon e-postadress behöver du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har fått några inloggningsuppgifter via posten ska du kontakta gymnasieantagningen.

Tips för dig som söker till årskurs 1

Rangordna dina val noga

När du gör din ansökan är det bra att göra minst fem val och rangordna dessa. Det är viktigt i vilken ordning du sätter dina valda program och skolor. Kommer du in på ditt förstahandsval försvinner alla lägre val. Kommer du in på ett lägre val kan du fortfarande välja att stå kvar som reserv på högre val, medan lägre val försvinner.

Om ditt meritvärde inte är tillräckligt högt för att komma in på ditt förstahandsval så prövas du mot ditt andrahandsval. Skulle inte ditt meritvärde räcka för ditt andrahandsval så prövas du mot ditt tredjehandsval och så vidare.

Om du riskerar att inte bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram är det viktigt att du kompletterar med ett eller flera introduktionsprogram. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.

Färdighetsprov

Vissa skolor har färdighetsprov till sina gymnasieprogram, till exempel estetiska program. Kontakta aktuell skola som anordnar utbildningen för att ta reda på vilka krav som finns.

Fri kvot

Du kan ansöka om prövning i fri kvot om du har utländska grundskolebetyg eller om din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av till exempel sjukdom för dig eller någon närstående. Fri kvot kan ge dig företräde till en utbildning som du är behörig till, även om andra elever har högre meritvärde än dig.

Utländska betyg

Om du har utländska grundskolebetyg kan du prövas i fri kvot. Utländska betyg som skickas in måste vara översatta om de är på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska. Tänk på att du behöver vara behörig till programmet du söker samt ha ett godkänt slutbetyg i svenska från årskurs nio. För att beviljas fri kvot krävs en bedömning av respektive skolas huvudman.

Nordiska elever

En nordisk elev kan tas in på en gymnasieutbildning om eleven genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har en utbildning som motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller antagningskraven för den utbildning han eller hon har sökt till. Eleven undantas dock från kravet på godkänt betyg i svenska.

Underlag för att ansöka om prövning i fri kvot

Endast skriftliga uppgifter gäller vid ansökan om prövning i fri kvot. Tänk på att skicka med alla bilagor såsom intyg, underlag och eventuella översatta betygsdokument från utländsk skola.

Du hittar blanketten för ansökan om prövning i fri kvot här.

Länk till blankett, ansökan om fri kvot (pdf).

För dig som har skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter behöver du eller din studie- och yrkesvägledare kontakta Gymnasieantagningen för att du ska kunna ansöka till gymnasiet.

Kontakta Gymnasieantagningen.

Så söker du till högre årskurs

Du som söker till högre årskurs på gymnasiet ansöker via blankett. I flikarna nedan hittar du information om var blanketten ska skickas.

Ansökningsblankett (pdf)

Du som vill söka högre årskurs till en skola i Linköping skickar blanketten till Gymnasieantagningen i Linköping.  Du som vill söka högre årskurs till en skola i Mjölby, Motala, Naturbruk Östergötland och Åtvidaberg kontaktar den berörda skolan.

E-postadress: Gymnasieantagningen Linköping

Postadress: Gymnasieantagningen, 581 81 Linköping

Du som gör ansökan till högre årskurs i Finspång, Söderköping och Norrköping ska skicka blanketten till Gymnasieantagningen i Norrköping.

E-postadress: Gymnasieantagningen Norrköping

Postadress: Gymnasieantagningen, 601 81 Norrköping