Behörighet till ett yrkesprogram

Du är behörig till ett yrkesprogram om du har minst betyget E i åtta ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Minst betyget E i fem valfria ämnen

Behörighet till ett högskoleförberedande program

Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har minst betyget E i tolv ämnen.

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Minst betyget E i nio andra ämnen
  • För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet behöver du minst betyget E i Biologi, Fysik och Kemi
  • För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du minst betyget E i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap

Fri kvot

Du kan ansöka om prövning i fri kvot om du har utländska grundskolebetyg eller om din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av till exempel sjukdom för dig eller någon närstående. Fri kvot kan ge dig företräde till en utbildning som du är behörig till, även om andra elever har högre meritvärde än dig.

Utländska betyg

Om du har utländska grundskolebetyg kan du prövas i fri kvot. Utländska betyg som skickas in måste vara översatta om de är på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska. Tänk på att du behöver vara behörig till programmet du söker samt ha ett godkänt slutbetyg i svenska från årskurs nio. För att beviljas fri kvot krävs en bedömning av respektive skolas huvudman.

Nordiska elever

En nordisk elev kan tas in på en gymnasieutbildning om eleven genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har en utbildning som motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller antagningskraven för den utbildning han eller hon har sökt till. Eleven undantas dock från kravet på godkänt betyg i svenska.

Underlag för att ansöka om prövning i fri kvot

Endast skriftliga uppgifter gäller vid ansökan om prövning i fri kvot. Tänk på att skicka med alla bilagor såsom intyg, underlag och eventuella översatta betygsdokument från utländsk skola.

Du hittar blanketten för ansökan om prövning i fri kvot här.

Länk till blankett, ansökan om fri kvot (pdf).

Om du inte är behörig

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig att söka nationella program kan du gå ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du kan gå beror på vilka ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på sen.

De finns fyra olika introduktionsprogram:

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Om du är obehörig kontakta en studie- och yrkesvägledare.

För mer information om introduktionsprogram läs på Skolverkets webbplats.

Dispens engelska

Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det att ansöka om ett undantag från det kravet. Det kallas att få dispens från krav på godkänt betyg i engelska.

Du kan endast söka dispens engelska till nationella program. Det innebär att du läser både engelska på grundskolenivå och gymnasienivå under gymnasietiden. För att beviljas dispens engelska krävs en bedömning av respektive skolas huvudman.

Om du har gått på en grundskola som erbjudit engelska (alltså en svensk grundskola) men inte nått målen för godkänt betyg, kan du inte beviljas dispens engelska. Då kan du istället behöva söka till ett introduktionsprogram.

För mer information, kontakta din studie- och yrkesvägledare.