Behörighet till ett yrkesprogram

Du är behörig till ett yrkesprogram om du har minst betyget E i åtta ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Minst betyget E i fem valfria ämnen

Behörighet till ett högskoleförberedande program

Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har minst betyget E i tolv ämnen.

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Minst betyget E i nio andra ämnen
  • För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet behöver du minst betyget E i Biologi, Fysik och Kemi
  • För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet behöver du minst betyget E i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap

 

Färdighetsprov

Vissa skolor har färdighetsprov till sina gymnasieprogram, till exempel estetiska program. Kontakta aktuell skola som anordnar utbildningen för att ta reda på vilka krav som finns.

 

Om du inte är behörig

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig att söka nationella program kan du gå ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du kan gå beror på vilka ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på sen.

De finns fyra olika introduktionsprogram:

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Om du är obehörig kontakta en studie- och yrkesvägledare.

För mer information om introduktionsprogram läs på Skolverkets webbplats.

Dispens engelska

Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det att ansöka om ett undantag från det kravet. Det kallas att få dispens från krav på godkänt betyg i engelska.

Du kan endast söka dispens engelska till nationella program. Det innebär att du läser både engelska på grundskolenivå och gymnasienivå under gymnasietiden. För att beviljas dispens engelska krävs en bedömning av respektive skolas huvudman.

Om du har gått på en grundskola som erbjudit engelska (alltså en svensk grundskola) men inte nått målen för godkänt betyg, kan du inte beviljas dispens engelska. Då kan du istället behöva söka till ett introduktionsprogram.

För mer information, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Meritvärde

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde.

Räkna ut ditt meritvärde 

Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg eller 17 bästa betyg om du läst modernt språk. Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.