Utbildningen ska ge dig kunskaper som kan hjälpa dig att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. På individuella programmet läser du ämnesområden istället för ämnen.

Det individuella programmet innehåller följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Läs mer om individuella programmet på Skolverkets webbplats.

Individuella programmet på Skolverket

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för mer information om det individuella programmet.

Ansökan till anpassad gymnasieskola gör du via ansökningswebben.

Ansökningswebben