Utbildningar som erbjuds av Himmelstalunds Utbildningscentrum och Vreta Utbildningscentrum hittar du under kommun "Naturbruk Östergötland".

Åtvidaberg

Bildningscentrum Facetten

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BA


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Ekonomiprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om El- och energiprogrammet, år 1

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FS


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Försäljnings- och serviceprogrammet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBF


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Barn- och fritidsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBA


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEE


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot El och energiprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFS


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Bildningscentrum Facettens webbplats
Bildningscentrum Facettens information om Teknikprogrammet, år 1


Finspång

Bergska gymnasiet

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: IAIND


Bergska gymnasiets webbplats
Bergska gymnasiets information om Anpassade gymnasieskolan, individuellt program

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: AHADM


Bergska gymnasiets webbplats
Bergska gymnasiets information om Anpassade gymnasieskolan, programmet för administration, handel och varuhantering

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: FAFAS


Bergska gymnasiets webbplats
Bergska gymnasiets information om Anpassade gymnasieskolan, programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMA


Bergska gymnasiets webbplats
Bergska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMS


Bergska gymnasiets webbplats
Bergska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Språkintroduktion, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBA


Bergska gymnasiets webbplats
Bergska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Curt Nicolin Gymnasiet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


Curt Nicolin Gymnasiets webbplats
Curt Nicolin Gymnasiets information om El- och energiprogrammet, år 1

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: IN


Curt Nicolin Gymnasiets webbplats
Curt Nicolin Gymnasiets information om Industritekniska programmet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVINSVE


Curt Nicolin Gymnasiets webbplats
Curt Nicolin Gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Industritekniska programmet, Svetsteknik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVO


Curt Nicolin Gymnasiets webbplats
Curt Nicolin Gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Vård- och omsorgsprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Curt Nicolin Gymnasiets webbplats
Curt Nicolin Gymnasiets information om Teknikprogrammet, år 1

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VO


Curt Nicolin Gymnasiets webbplats
Curt Nicolin Gymnasiets information om Vård- och omsorgsprogrammet, år 1


Linköping

Anders Ljungstedts gymnasium

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAANL0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BA


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAHUS0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAMAL0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAMAR0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAPLA0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Plåtslageri, lärling

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om El- och energiprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EEAUT0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om El- och energiprogrammet, Automation, lärling

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EEELT0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om El- och energiprogrammet, Elteknik, lärling

Flygteknikutbildningen är ett riksrekryterande yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som flygplansmekaniker. Du får kunskaper om service, underhåll och reparation av flygplan med gasturbinmotor eller kolvmotor. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FXFLY


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Flygteknikutbildningen, Flygplan (riksrekryterande)

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FT


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Fordons- och transportprogrammet, år 1

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FTKAR0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering, lärling

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FTLAS0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Fordons- och transportprogrammet, Lastbil och mobila maskiner, lärling

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FTPER0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Fordons- och transportprogrammet, Personbil, lärling

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HVFRS


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HVFRS0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, lärling

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: INPRK


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Industritekniska programmet, Produkt och maskinteknik

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: INPRK0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Industritekniska programmet, Produkt och maskinteknik, lärling

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: INSVE


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Industritekniska programmet, Svetsteknik

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: INSVE0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Industritekniska programmet, Svetsteknik, lärling

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBA


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEE


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot El- och energiprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFT


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Fordons- och transportprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHVFRS


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVINPRK


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Industritekniska programmet, Produkt och maskinteknik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVINSVE


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Industritekniska programmet, Svetsteknik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVRL


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVF


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot VVS- och fastighetsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBA


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYEE


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot El- och energiprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYFT


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Fordons- och transportprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYHVFRS


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYINSVE


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Industritekniska programmet Svetsteknik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYINPRK


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Industritekniska programmet, Produkt och maskinteknik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYRL


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYVF


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot VVS- och fastighetsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: RL


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Restaurang- och livsmedelsprogrammet, år 1

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: RLBAG0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Bageri och konditori, lärling

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: RLKOK0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kök och servering, lärling

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VF


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om VVS- och fastighetsprogrammet, år 1

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VFFAS0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om VVS- och fastighetsprogrammet, Fastighet, lärling

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VFVVS0L


Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anders Ljungstedts gymnasiums information om VVS- och fastighetsprogrammet, VVS, lärling

Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasium

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: AHADM


Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums information om Anpassad gymnasieskola, programmet för administration, Handel och varuhantering

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: FAFAS


Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums information om Anpassad gymnasieskola, programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: FGFOR


Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums information om Anpassad gymnasieskola, programmet för fordonsvård och godshantering

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: HOHAL


Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums information om Anpassad gymnasieskola, programmet för hälsa, vård och omsorg

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: HRHOT


Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Anders Ljungstedts gymnasiums information om Anpassad gymnasieskola, programmet för hotell, restaurang och bageri

Anpassad gymnasieskola vid Berzeliusskolan

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: IAIND


Anpassad gymnasieskola vid Berzeliusskolans webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Berzeliusskolans information om Anpassad gymnasieskola, Individuellt program

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: EVEST


Anpassad gymnasieskola vid Berzeliusskolans webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Berzeliusskolans information om Anpassad gymnasieskola, programmet för estetiska verksamheter

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: SNSAM


Anpassad gymnasieskola vid Berzeliusskolans webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Berzeliusskolans information om Anpassad gymnasieskola, programmet för samhälle, natur och språk

Berzeliusskolan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNA


Berzeliusskolans webbplats
Berzeliusskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturvetenskapsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVTE


Berzeliusskolans webbplats
Berzeliusskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Teknikprogrammet, intresseanmälan

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Berzeliusskolans webbplats
Berzeliusskolans information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NANAT0S


Berzeliusskolans webbplats
Berzeliusskolans information om Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap (spetsutbildning)

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Berzeliusskolans webbplats
Berzeliusskolans information om Teknikprogrammet, år 1

Birgittaskolan

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BFFRI0L


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa, lärling

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BFPEA0L


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt och socialt arbete, lärling

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Ekonomiprogrammet, år 1

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FSAS


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Försäljnings- och serviceprogrammet, år 1, Autismspektrum

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBF


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Barn- och fritidsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEK


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Ekonomiprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFSAS


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Försäljnings- och serviceprogrammet, Autismspektrum

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNAAS


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturvetenskapsprogrammet, Autismspektrum

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSAAS


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, Autismspektrum

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVO


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Vård- och omsorgsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYFSAS


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, Försäljnings- och serviceprogrammet, Autismspektrum

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBF


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Barn- och fritidsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYVO


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NAAS


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1, Autismspektrum

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SAAS


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Samhällsvetenskapsprogrammet år 1, Autismspektrum

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VO


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Vård- och omsorgsprogrammet, år 1

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VOVAR0L


Birgittaskolans webbplats
Birgittaskolans information om Vård- och omsorgsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, lärling

Folkungaskolan

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Folkungaskolans webbplats
Folkungaskolans information om Ekonomiprogrammet, år 1

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESMUS


Folkungaskolans webbplats
Folkungaskolans information om Estetiska programmet, Musik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVESMUS


Folkungaskolans webbplats
Folkungaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Musik, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSA


Folkungaskolans webbplats
Folkungaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, intresseanmälan

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Folkungaskolans webbplats
Folkungaskolans information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

JENSEN gymnasium Linköping

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


JENSEN gymnasium Linköpings webbplats
JENSEN gymnasium Linköpings information om Ekonomiprogrammet, år 1

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


JENSEN gymnasium Linköpings webbplats
JENSEN gymnasium Linköpings information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


JENSEN gymnasium Linköpings webbplats
JENSEN gymnasium Linköpings information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Katedralskolan

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Ekonomiprogrammet, år 1

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FS


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Försäljnings- och serviceprogrammet, år 1

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FSFOR0L


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Försäljnings- och serviceprogrammet, lärling

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera människan förr och nu, vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: HU


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Humanistiska programmet, år 1

International Baccalaureate Diploma Programme är ett högskoleförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år. Programmet genomförs på engelska eftersom utbildningen följer en internationell läroplan och är riksrekryterande. Efter utbildningen blir du behörig till universitet både i Sverige och utomlands.

Programkod: IB


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om International Baccalaureate

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFS


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHU


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Humanistiska programmet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNA


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturvetenskapsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSA


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYFS


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Försäljnings-och serviceprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Katedralskolans webbplats
Katedralskolans information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Klara Teoretiska Gymnasium Linköping

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings webbplats
Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings information om Ekonomiprogrammet, år 1

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FS


Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings webbplats
Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings information om Försäljnings- och serviceprogrammet, år 1

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings webbplats
Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings webbplats
Klara Teoretiska Gymnasium Linköpings information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

LBS Kreativa Gymnasiet Linköping

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESBIL


LBS Kreativa Gymnasiet Linköpings webbplats
LBS Kreativa Gymnasiet Linköpings information om Estetiska programmet, Bild och formgivning (Spelgrafik, grafisk design)

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESEST


LBS Kreativa Gymnasiet Linköpings webbplats
LBS Kreativa Gymnasiet Linköpings information om Estetiska programmet, Estetik och media (E-sport)

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


LBS Kreativa Gymnasiet Linköpings webbplats
LBS Kreativa Gymnasiet Linköpings information om Teknikprogrammet (Spelutv. eller app- och webbutv. eller AI & utveckling)

Linköping Fria Läroverk

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Linköping Fria Läroverks webbplats
Linköping Fria Läroverks information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Linköping Fria Läroverks webbplats
Linköping Fria Läroverks information om Ekonomiprogrammet, år 1

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Linköping Fria Läroverks webbplats
Linköping Fria Läroverks information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Linköping Fria Läroverks webbplats
Linköping Fria Läroverks information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Linköping Fria Läroverks webbplats
Linköping Fria Läroverks information om Teknikprogrammet, år 1

Linköpings idrottsgymnasium

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Linköpings idrottsgymnasiums webbplats
Linköpings idrottsgymnasiums information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Linköpings idrottsgymnasiums webbplats
Linköpings idrottsgymnasiums information om Ekonomiprogrammet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBF


Linköpings idrottsgymnasiums webbplats
Linköpings idrottsgymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Barn- och fritidsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEK


Linköpings idrottsgymnasiums webbplats
Linköpings idrottsgymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Ekonomiprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSA


Linköpings idrottsgymnasiums webbplats
Linköpings idrottsgymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, intresseanmälan

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Linköpings idrottsgymnasiums webbplats
Linköpings idrottsgymnasiums information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Linköpings idrottsgymnasiums webbplats
Linköpings idrottsgymnasiums information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

MTU Mediagymnasium

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


MTU Mediagymnasiums webbplats
MTU Mediagymnasiums information om El- och energiprogrammet, år 1, Programmering, IT-säkerhet och installation.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESBIL


MTU Mediagymnasiums webbplats
MTU Mediagymnasiums information om Estetiska programmet, Bild och formgivning, foto, grafisk design.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESEST


MTU Mediagymnasiums webbplats
MTU Mediagymnasiums information om Estetiska programmet, Estetik och media, film, 3D och animering, ljudproduktion.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


MTU Mediagymnasiums webbplats
MTU Mediagymnasiums information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1, Forensik

Praktiska Gymnasiet Linköping Roxen

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAANL0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAHUS0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAMAR0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning, lärling

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EEELT0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om El- och energiprogrammet, Elteknik, lärling

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FT


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Fordons- och transportprogrammet, år 1

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FTPER0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Fordons- och transportprogrammet, personbil, lärling

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FSFOR0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Försäljnings- och serviceprogrammet, lärling

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HVFRS0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, lärling

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBA0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFT


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Fordons- och transportprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFT0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Fordons- och transportprogrammet, lärlingsliknande utbildning, mot inriktning personbil

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFS0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Försäljnings- och serviceprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHVFRS0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, lärling

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVF0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot VVS- och fastighetsprogrammet, lärlingsliknande utbildning

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VFFAS0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om VVS- och fastighetsprogrammet, Fastighet, lärling

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VFVVS0L


Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens webbplats
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxens information om VVS- och fastighetsprogrammet, VVS, lärling

Realgymnasiet Linköping

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om El- och energiprogrammet, år 1, Dator-och kommuniktionsteknik, IT

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet är för dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HTHUT0L


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Hotell- och turismprogrammet, lärling, Strawberry Hotels

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEE


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot El och energiprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHT


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hotell- och turismprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBDJR


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Djurvård profil sällskapsdjur och djursjukvård

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBHAT


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Hästhållning profil ridning, trav

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBHU


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Hund

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBNAT


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Naturturism profil natur och äventyr

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBDJRHU


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Naturbruksprogrammet, Djurvård profil hund

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBDJR


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Naturbruksprogrammet, Djurvård profil sällskapsdjur och djursjukvård

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBHAT


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Naturbruksprogrammet, Hästhållning

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBNAT


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Naturbruksprogrammet, Naturturism profil natur och äventyr

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Realgymnasiet Linköpings webbplats
Realgymnasiet Linköpings information om Teknikprogrammet, år 1

S:t Lars gymnasium

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESBIL


S:t Lars gymnasiums webbplats
S:t Lars gymnasiums information om Estetiska programmet, Bild och formgivning

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESMUS


S:t Lars gymnasiums webbplats
S:t Lars gymnasiums information om Estetiska programmet, Musik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVESBIL


S:t Lars gymnasiums webbplats
S:t Lars gymnasiums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Bild och formgivning, intresseanmälan

Yrkesgymnasiet Linköping

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAHUS0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAMAL0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri, lärling

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EEELT0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om El- och energiprogrammet, Elteknik, lärling

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FTPER0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Fordons- och transportprogrammet, Personbil, lärling

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FSFOR0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Försäljnings- och serviceprogrammet, lärling

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HVFRS0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, lärling

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet är för dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HTHUT0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Hotell- och turismprogrammet, lärling

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBA0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Bygg- och anläggningsprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEE0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot El- och energiprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFT0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Fordons- och transportprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFS0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Försäljnings- och serviceprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHVFRS0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, lärling

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHT0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hotell- och turismprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVO0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Vård- och omsorgsprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVF0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot VVS- och fastighetsprogrammet, lärlingsliknande utbildning

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VOVAR0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om Vård- och omsorgsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, lärling

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VFVVS0L


Yrkesgymnasiet Linköpings webbplats
Yrkesgymnasiet Linköpings information om VVS- och fastighetsprogrammet, VVS, lärling


Mjölby

Dackeskolan

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: IAIND


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Anpassad gymnasieskola, Individuellt program

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: FAFAS


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Anpassad gymnasieskola, programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: HRHOT


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Anpassad gymnasieskola, programmet för hotell, restaurang och bageri

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BA


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om El- och energiprogrammet, år 1, Elteknik

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FT


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Fordons- och transportprogrammet, år 1

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HVGUL00R


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Hantverksprogrammet, Guldsmed (riksrekryterande)

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: INSVE


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Industritekniska programmet, Svetsteknik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEE


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot El och energiprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFT


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Fordons- och transportprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHVGUL


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hantverksprogrammet, Guldsmed

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVINSVE


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Industritekniska programmet, Svetsteknik

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVRL


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBA


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYFT


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Fordons- och transportprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYHVGUL


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Hantverksprogrammet guldsmed, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYRL


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYIN


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion,mot Industritekniska programmet, intresseanmälan

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: RL


Dackeskolans webbplats
Dackeskolans information om Restaurang- och livsmedelsprogrammet, år 1

Kungshögaskolan

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Ekonomiprogrammet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMA


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Individuellt alternativ

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBF


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Barn- och fritidsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEK


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Ekonomiprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNA


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturvetenskapsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSA


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVO


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Vård- och omsorgsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVTE


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, motTeknikprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBF


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Barn- och fritidsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYVO


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgsprogrammet, intresseanmälan

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Teknikprogrammet, år 1

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VO


Kungshögaskolans webbplats
Kungshögaskolans information om Vård- och omsorgsprogrammet, år 1


Motala

Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiet

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: IAIND


Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets information om Anpassad gymnasieskola, Individuellt program

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: FAFAS


Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets information om Anpassad gymnasieskola, programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: HOHAL


Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets information om Anpassad gymnasieskola, programmet för hälsa, vård och omsorg

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: HRHOT


Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Platengymnasiets information om Anpassad gymnasieskola, programmet för hotell, restaurang och bageri

Carlsund Utbildningscentrum

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BA


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om El- och energiprogrammet, år 1

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FT


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Fordons- och transportprogrammet, år 1

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FS


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Försäljnings- och serviceprogrammet, år 1

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet är för dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HT


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Hotell- och turismprogrammet, år 1

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: IN


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Industritekniska programmet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMA


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBF


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Barn- och fritidsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBA


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEE


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot El och energiprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFT


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Fordons- och transportprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFS


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHT


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hotell- och turismprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVIN


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Industritekniska programmet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBF


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Barn- och fritidsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBA


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Bygg- och anläggningsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYEE


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot El- och energiprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYFT


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Fordons- och transportprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYFS


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Försäljnings-och serviceprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYHT


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Hotell- och turismprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYIN


Carlsund Utbildningscentrums webbplats
Carlsund Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion,mot Industritekniska programmet, intresseanmälan

Platengymnasiet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Ekonomiprogrammet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEK


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Ekonomiprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNA


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturvetenskapsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSA


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVTE


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Teknikprogrammet, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVO


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Vård- och omsorgsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYVO


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgsprogrammet, intresseanmälan

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Teknikprogrammet, år 1

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VO


Platengymnasiets webbplats
Platengymnasiets information om Vård- och omsorgsprogrammet, år 1


Naturbruksgymnasiet Östergötland

Anpassad gymnasieskola vid Himmelstalunds Utbildningscentrum

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: IAIND


Anpassad gymnasieskola vid Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Anpassad gymnasieskola, Individuellt program

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: SKSKO


Anpassad gymnasieskola vid Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Anpassad gymnasieskola, programmet för skog, mark och djur

Anpassad gymnasieskola vid Vreta Utbildningscentrum

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: SKSKO


Anpassad gymnasieskola vid Vreta Utbildningscentrums webbplats
Anpassad gymnasieskola vid Vreta Utbildningscentrums information om Anpassad gymnasieskola, programmet för skog, mark och djur

Himmelstalunds Utbildningscentrum

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBTR


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Djurpark och tropisk anläggning - bevarandearbete

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBSJ


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Djursjukvård

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBDV


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Djurvård

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBHU


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Hund

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBTRA


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Trädgård

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBTRAAM


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Trädgård-Anläggningsmaskin

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYNBHID


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Naturbruk, Djurvård, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYNBHIT


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Naturbruk, Trädgård, intresseanmälan

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBDJRHU


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Djurvård profil arbete med hund

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBDJRTR


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Djurvård profil djurpark och tropisk anläggning - bevarandearbete

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBDJRSJ


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Djurvård profil djursjukvård

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBDJRDV


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Djurvård profil sällskapsdjur och zoohandel

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBTRA


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Trädgård

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBTRAAM


Himmelstalunds Utbildningscentrums webbplats
Himmelstalunds Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Trädgård, profil anläggningsmaskiner

Vreta Utbildningscentrum

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FT


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Fordons- och transportprogrammet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBHAT


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Häst

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBLAN


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Lantbruk

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBMA


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Maskin

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNBSKG


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturbruksprogrammet, Skogsbruk

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYNBVRH


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Naturbruk, häst, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYNBVRL


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Naturbruk, lantbruk, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYNBVRM


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Naturbruk, maskin, intresseanmälan

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYNBVRS


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Naturbruk, skog, intresseanmälan

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBHAT


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Hästhållning

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBLAN


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Lantbruk

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBLANMA


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Lantbruk profil maskin

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: NBSKG


Vreta Utbildningscentrums webbplats
Vreta Utbildningscentrums information om Naturbruksprogrammet, Skogsbruk


Norrköping

Bråvallagymnasiet

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: FAFAS


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Anpassade gymnasieskolan, programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: FGFOR


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Anpassade gymnasieskolan, programmet för fordonsvård och godshantering

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAANL0L


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggningsfordon, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BA


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAHUS0L


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAMAL0L


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BAPLA0L


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Bygg- och anläggningsprogrammet, plåtslageri, lärling

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: EE


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om El- och energiprogrammet, år 1

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FT


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Fordons- och transportprogrammet, år 1

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: IN


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Industritekniska programmet, år 1

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning, drift och att hantera avancerade tekniska system. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: INSVE00R


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Industritekniska programmet, Svetsteknik (riksrekryterande)

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBA


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEE


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot El- och energiprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFT


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Fordons- och transportprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVIN


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Industritekniska programmet,

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVF


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot VVS- och fastighetsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBANP


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYINNP


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYVFNP


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYBASM


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, Bygg- och anläggningsprogrammet (smala yrken), intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYFTGO


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, Fordons- och transportprogrammet (godshantering), intresseanm.

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VF


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om VVS- och fastighetsprogrammet, år 1

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VFFAS0L


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om VVS- och fastighetsprogrammet, fastighet, lärling

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Programkod: VFVVS0L


Bråvallagymnasiets webbplats
Bråvallagymnasiets information om VVS- och fastighetsprogrammet, VVS, lärling

De Geergymnasiet

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: IAIND


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Anpassade gymnasieskolan, individuellt program

Elever som tillhör anpassade gymnasieskolans målgrupp har rätt att få sin utbildning inom denna skolform. Det är dina förutsättningar som bestämmer målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa. Anpassade gymnasieskolan ger dig som elev en god grund för att kunna delta aktivt i samhällslivet, och för att kunna söka framtida jobb. Anpassade gymnasieskolan består av nio nationella program och det individuella programmet.

Programkod: EVEST


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Anpassade gymnasieskolan, programmet för estetiska verksamheter

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESBIL


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Estetiska programmet, Bild och formgivning (profil Konst och design)

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESDAN


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Estetiska programmet, Dans (profil Dans och koreografi)

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESEST


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Estetiska programmet, Estetik och media (profil Film och animation)

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESMUS


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Estetiska programmet, Musik

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESMUS0S


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Estetiska programmet, Musik (Spetsutbildning)

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESTEA


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Estetiska programmet, Teater (profil Teater och regi)

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet är för dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HT


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Hotell- och turismprogrammet (Event och resor)

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera människan förr och nu, vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: HU


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Humanistiska programmet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVESDAN


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Dans, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVESEST


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Estetik och media, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVESTEA


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Teater, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHT


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hotell- och turismprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHU


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Humanistiska programmet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSA


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, intresseanm.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


De Geergymnasiets webbplats
De Geergymnasiets information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings webbplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: HVFRS


Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings webbplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings information om Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVHVFRS


Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings webbplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Hantverksprogrammet, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVO


Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings webbplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Vård- och omsorgsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings webbplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VO


Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings webbplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings information om Vård- och omsorgsprogrammet, år 1

Ebersteinska gymnasiet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Programkod: EK


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Ekonomiprogrammet, år 1

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: FS


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Försäljnings- och serviceprogrammet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMA


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVEK


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Ekonomiprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVFS


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVNA


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Naturvetenskapsprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVSA


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVTE


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Teknikprogrammet, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVVO


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Vård- och omsorgsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMYVONP


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, Vård- och omsorgsprogrammet, intresseanm.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Programkod: NA


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Naturvetenskapsprogrammet, år 1

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Programkod: SA


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Programkod: TE


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Teknikprogrammet, år 1

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: VO


Ebersteinska gymnasiets webbplats
Ebersteinska gymnasiets information om Vård- och omsorgsprogrammet, år 1

Film & Musikgymnasiet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESEST


Film & Musikgymnasiets webbplats
Film & Musikgymnasiets information om Estetiska programmet, Estetik och media (profil Film, profil Ljudproduktion, profil Skrivande)

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Programkod: ESMUS


Film & Musikgymnasiets webbplats
Film & Musikgymnasiets information om Estetiska programmet, Musik (profil Musik, profil Scen & musikal)

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMA


Film & Musikgymnasiets webbplats
Film & Musikgymnasiets information om Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVESEST


Film & Musikgymnasiets webbplats
Film & Musikgymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Estetik och media, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVESMUS


Film & Musikgymnasiets webbplats
Film & Musikgymnasiets information om Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Musik, intresseanm.

Hagagymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du kan börja jobba efter utbildningen eller studera vidare. Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Du har även möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet.

Programkod: BF


Hagagymnasiets webbplats
Hagagymnasiets information om Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMA


Hagagymnasiets webbplats
Hagagymnasiets information om Introduktionsprogram, Individuellt alternativ, intresseanm.

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Programkod: IMVBF


Hagagymnasiets webbplats