Program som inte startar

Bergska gymnasiet kommer inte att starta
BA  (Bygg- och anläggningsprogrammet), IMVBA (programinriktat val, mot Bygg programmet),
BF (Barn- och fritidsprogrammet), IMVBF (programinriktat val, mot Barn och Fritids programmet), IMYBF ( yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet),
EK (Ekonomiprogrammet), IMVEK (programinriktat val, mot Ekonomiprogrammet),
FS (Försäljning- och serviceprogrammet), IMVFS (programinriktat val, mot Försäljning och serviceprogrammet), IMYFS (yrkesintroduktion mot Försäljning och serviceprogrammet)
HPHAN (anpassade gymnasieskolan, programmet för hantverk och produktion),
NA (Naturvetenskapsprogrammet), IMVNA (programinriktat val, mot Naturvetenskapsprogrammet),
SA (Samhällsvetenskapsprogrammet), IMVSA (programinriktat val, mot Samhällsvetenskapsprogrammet),
höstterminen 2024.

Program som tillkommer

Bergska gymnasiet kommer starta IMYBA (Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet) höstterminen 2024.

 

Program som inte startar

NA, IMVNA på S:t Lars gymnasium.

Inriktningen MED (medier, information och kommunikation) är ej sökbar på SA på Klara Teoretiska Gymnasium.

Inriktningen SAM (samhällsvetenskap) är ej sökbar på SA på Jensen gymnasium.

Inriktning plåtslageri på Anders Ljungstedts gymnasium, lärling plåtslageri (BAPLA0L).

Profil som tillkommer

Profil golf på alla program, Linköpings Idrottsgymnasium.

Inriktning som tillkommer

Inriktning juridik på Ekonomiprogrammet, Linköpings Idrottsgymnasium.

 

Program som inte startar

EE (DAT, dator- och kommunikationsteknik), Kungshögaskolan.
IMVEE, introduktionsprogram, programinriktat val mot El-och energiprogrammet, Kungshögaskolan.

 

Program som tillkommer

Program som inte startar

Profiler som inte startar

Carlsund Utbildningscentrum
– Bandyprofil
– Innebandyprofil

Platengymnasiet
– Bandyprofil
– Innebandyprofil
– Musikprofil

Program som tillkommer

Program som inte startar

 

Program som tillkommer

Program som inte startar

Drottning Blankas Gymnasieskola kommer inte erbjuda IMVBF (programinriktat val, mot barn- och fritidsprogrammet) inför höstterminen 2024.

Film och Musikgymnasiet kommer inte erbjuda profil Ljudproduktion på ESEST (Estetiska programmet, estetik och media), samt profil Scen och Musikal på ESMUS (Estetiska programmet, musik).

Program som tillkommer

Kungsgårdsgymnasiet kommer att erbjuda IMVRL (programinriktat val, mot restaurang programmet), IMYRL (yrkesintroduktion mot restaurangprogrammet) inför höstterminen 2024

Norrköpings Fria Läroverk kommer att erbjuda IMVBF (programinriktat val, mot barn- och fritidsprogrammet), IMVEK (programinriktat val, mot ekonomiprogrammet), IMVNA (programinriktat val, mot naturvetenskapsprogrammet), IMVSA (programinriktat val, mot samhällsvetenskapsprogrammet) inför höstterminen 2024

Norrköpings Lärlingsgymnasium kommer att erbjuda IMYHV0L (yrkesintroduktion mot hantverksprogrammet, frisör, stylist och barberare), lärling inför höstterminen 2024

Program som inte startar

Nyströmska skolan kommer inte att starta EK (Ekonomiprogrammet),  NA (Naturvetenskapsprogrammet) och SA (Samhällsvetenskapsprogrammet) till höstterminen 2024.

Program som tillkommer

Program som inte startar

 

Program som tillkommer

Program som inte startar

 

Program som tillkommer

Bildningscentrum Facetten erbjuder Barn-och fritidsprogrammet (BF) till höstterminen 2024,
samt introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Barn-och fritidsprogrammet (IMVBF).