Välkommen till Gymnasiestudera

Här hittar du Östergötlands utbud av gymnasieutbildningar och information om ditt gymnasieval.

Den 15 september tar reservantagningen slut och reservlistan upphör att gälla. Vill du fortfarande byta program ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola för ett vägledande samtal. Från den 16 september sköter skolorna i Motala, Mjölby, Åtvidaberg samt Naturbruksgymnasiet i Östergötland sina sena ansökningar. Vill du söka till de skolorna ska du skicka ansökan direkt till skolan.

Nu kan du se statistik från slutlig antagning efter reservantagning. Statistik finns både från i år och från tidigare år. Statistiken kan ge dig en uppfattning om vilket meritvärde som krävs för att komma in på önskat program.

Slutlig antagningsstatistik efter reservantagning

Tips inför gymnasievalet

Gymnasievalet är första gången du har möjlighet att påverka vad du vill läsa. Ta dig tid att fundera över vilka ämnen du är intresserad av och vill läsa mer om.

Tips inför gymnasievalet

Aktuella frågor och svar

Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg plus moderna språk. Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde med hjälp av betygskalkylatorn.

Räkna ut ditt meritvärde 

Söker du till år 1 och ska flytta är det viktigt att meddela gymnasieantagningen i din hemkommun så snart som möjligt. Ange vilket datum och till vilken adress du ska flytta. Gymnasieantagningen aviserar då planerad flyttning med kopia av ansökan, till mottagande gymnasieantagning.

För att vara säker på att få en gymnasieplats när höstterminen börjar är det bra att söka gymnasieprogram både i den kommun dit du ska flytta och i den nuvarande hemkommunen som du är folkbokförd i.

Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och blir meddelad per automatik då elev som tillhör Östergötland får ändrad folkbokföring. Först när den nya adressen är registrerad hos Folkbokföringen blir eleven förstahandsmottagen i sin nya hemkommun.

Om du redan går i gymnasieskola och ska flytta så kan du kontakta din nuvarande studie- och yrkesvägledare för att få hjälp. Ska du flytta till Östergötland hanteras det olika beroende på till vilken ort, se vad som gäller via  Så söker du till högre årskurs