Välkommen till Gymnasiestudera

Här hittar du Östergötlands utbud av gymnasieutbildningar och information om ditt gymnasieval.

Via länken nedan kommer du till vår film om hur du ansöker till år 1 på gymnasiet i och utanför Östergötland. Här kan du också läsa om hur ansökan går till.

Så söker du till år 1

På öppet hus och prova-på-dagar kan du besöka de skolor du är intresserad av och ställa frågor till både lärare och elever. Passa på att ställ dina frågor som du vill ha svar på. Du kan också ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Öppet hus

Du kan fortfarande logga in för att se din ansökan, ändra kontaktuppgifter och skriva ut din kvittens. Kvittensen är en kopia på din ansökan som du ska skriva under och lämna till din studie- och yrkesvägledare. Den 15 april öppnar ansökningswebben igen för omval.

Aktuella frågor och svar

Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg plus moderna språk. Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde med hjälp av betygskalkylatorn.

Räkna ut ditt meritvärde 

Söker du till år 1 och ska flytta är det viktigt att meddela gymnasieantagningen i din hemkommun så snart som möjligt. Ange vilket datum och till vilken adress du ska flytta. Gymnasieantagningen aviserar då planerad flyttning med kopia av ansökan, till mottagande gymnasieantagning.

För att vara säker på att få en gymnasieplats när höstterminen börjar är det bra att söka gymnasieprogram både i den kommun dit du ska flytta och i den nuvarande hemkommunen som du är folkbokförd i.

Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och blir meddelad per automatik då elev som tillhör Östergötland får ändrad folkbokföring. Först när den nya adressen är registrerad hos Folkbokföringen blir eleven förstahandsmottagen i sin nya hemkommun.

Om du redan går i gymnasieskola och ska flytta så kan du kontakta din nuvarande studie- och yrkesvägledare för att få hjälp. Ska du flytta till Östergötland hanteras det olika beroende på till vilken ort, se vad som gäller via  Så söker du till högre årskurs

Söker du utbildning utanför Östergötland behöver du göra följande:

  1. Du gör alla dina gymnasieval på ansökningswebben.
  2. I första steget klickar du på “Val utanför Östergötland”.
  3. Sedan fyller du i alla stegen som berör val i Östergötland.
  4. Du fyller i skola, kommun och program för val utanför Östergötland i slutet av din ansökan.

Läs mer på sidan Så söker du till gymnasiet.

Skriv under din ansökan (kvittens) och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte går i någon skola eller går i en skola utomlands skickar in din kvittens till Gymnasieantagningen.

Kontakta din skola om dina betyg inte stämmer. Om skolan gör ändringar i ditt betyg behöver skolan skicka in det nya betyget till gymnasieantagningen.

Det syns inte på din gymnasieansökan att du har sökt via idrottsförbundet till NIU, nationellt godkänd idrottsutbildning eller RIG, riksidrottsgymnasium. Har du fått en plats på NIU eller RIG ska du skicka en kopia på bekräftelsen till Gymnasieantagningen.

Om du riskerar att inte bli behörig bör du ändå söka nationella program som du är intresserad av, då du kan bli behörig innan slutlig antagning. Det är även viktigt att du kompletterar med ett eller flera introduktionsprogram. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.

Tips inför gymnasievalet

Gymnasievalet är första gången du har möjlighet att påverka vad du vill läsa. Ta dig tid att fundera över vilka ämnen du är intresserad av och vill läsa mer om.

Tips inför gymnasievalet