Välkommen till Gymnasiestudera

Här hittar du Östergötlands utbud av gymnasieutbildningar och information om ditt gymnasieval.

Via länken nedan kommer du till vår film om hur du ansöker till år 1 på gymnasiet i och utanför Östergötland. Här kan du också läsa om hur ansökan går till.

Så söker du till år 1

Du som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning kan söka till ett tekniskt fjärde år. Utbildningen är riksrekryterande och ger en gymnasieingenjörsexamen.

Att söka tekniskt fjärde år

Nu kan du logga in på ansökningswebben för att se ditt preliminära antagningsbesked. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du använde när du gjorde ditt gymnasieval. Den preliminära antagningen betyder inte att du är garanterad en plats i den slutliga antagningen. Det är dina slutbetyg i juni som räknas vid den slutliga antagningen.

Statistiken kan ge dig en uppfattning om vilket meritvärde som krävs för att komma in på önskat program. På sidan finns även statistik från tidigare år.

Preliminär statistik

Här kan du se de förändringar som har blivit i gymnasieprogrammen sedan den preliminära ansökningsperioden.

Förändringar av gymnasieprogram

15 april – 3 maj är det om- och nyvalsperiod i Östergötland för dig som vill ändra i din ansökan eller göra ett nyval. Om- och nyval gör du på ansökningswebben. Tänk på att skriva ut din kvittens på nytt om du gör ändringar. Kvittensen lämnas in till din studie- och yrkesvägledare. Den 3 maj stänger ansökningswebben.

Aktuella frågor och svar

Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg plus moderna språk. För betyg i ämnet modersmål räknas betygsvärdet, men ämnet gäller inte som ett extra betyg. Det innebär att om du har ett A i modersmål får du räkna 20 poäng för det, men betyget ersätter då ett av dina lägsta betyg. Har du ett E i ett annat ämne får du räkna 20 poäng för betyget i modersmål istället för 10 poäng i det andra ämnet.

Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde med hjälp av betygskalkylatorn.

Räkna ut ditt meritvärde 

Söker du till år 1 och ska flytta är det viktigt att meddela gymnasieantagningen i din hemkommun så snart som möjligt. Ange vilket datum och till vilken adress du ska flytta. Gymnasieantagningen aviserar då planerad flyttning med kopia av ansökan, till mottagande gymnasieantagning.

För att vara säker på att få en gymnasieplats när höstterminen börjar är det bra att söka gymnasieprogram både i den kommun dit du ska flytta och i den nuvarande hemkommunen som du är folkbokförd i.

Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och blir meddelad per automatik då elev som tillhör Östergötland får ändrad folkbokföring. Först när den nya adressen är registrerad hos Folkbokföringen blir eleven förstahandsmottagen i sin nya hemkommun.

Om du redan går i gymnasieskola och ska flytta så kan du kontakta din nuvarande studie- och yrkesvägledare för att få hjälp. Ska du flytta till Östergötland hanteras det olika beroende på till vilken ort, se vad som gäller via  Så söker du till högre årskurs

Söker du utbildning utanför Östergötland behöver du göra följande:

  1. Du gör alla dina gymnasieval på ansökningswebben.
  2. I första steget klickar du på “Val utanför Östergötland”.
  3. Sedan fyller du i alla stegen som berör val i Östergötland.
  4. Du fyller i skola, kommun och program för val utanför Östergötland i slutet av din ansökan.

Läs mer på sidan Så söker du till gymnasiet.

Skriv under din ansökan (kvittens) och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte går i någon skola eller går i en skola utomlands skickar in din kvittens till Gymnasieantagningen.

Kontakta din skola om dina betyg inte stämmer. Om skolan gör ändringar i ditt betyg behöver skolan skicka in det nya betyget till gymnasieantagningen.

Det syns inte på din gymnasieansökan att du har sökt via idrottsförbundet till NIU, nationellt godkänd idrottsutbildning eller RIG, riksidrottsgymnasium. Har du fått en plats på NIU eller RIG ska du skicka en kopia på bekräftelsen till Gymnasieantagningen.

Om du riskerar att inte bli behörig bör du ändå söka nationella program som du är intresserad av, då du kan bli behörig innan slutlig antagning. Det är även viktigt att du kompletterar med ett eller flera introduktionsprogram. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.

Tips inför gymnasievalet

Gymnasievalet är första gången du har möjlighet att påverka vad du vill läsa. Ta dig tid att fundera över vilka ämnen du är intresserad av och vill läsa mer om.

Tips inför gymnasievalet