Välkommen till Gymnasiestudera

Här hittar du Östergötlands utbud av gymnasieutbildningar och information om ditt gymnasieval.

Har du gjort en intresseanmälan till programinriktat val (IMV) mot något högskoleförberedande program i Linköping, behandlas dessa val i början av augusti.  Du kan läsa mer via länken nedan. (Informationen finns längst ned på sidan.)

Så fungerar antagningen till gymnasiet

Om du behöver hjälp eller har frågor om ditt gymnasieval finns det studie- och yrkesvägledare som arbetar vissa veckor under sommaren. Läs mer under Studie- och yrkesvägledare och Kontaktpersoner under sommaren

Kontakta studie- och yrkesvägledare under sommaren

Har du redan angett en e-postadress på ansökningswebben, som du har tillgång till hela sommaren kan du använda länken på inloggningssidan och begära att få ditt lösenord skickat på nytt.

 

Så söker du till gymnasiet

Om du loggar in på ansökningswebben kan du se ditt slutliga antagningsbesked. Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked senast den 31 juli. Har du sökt en utbildning utanför Östergötland får du ett antagningsbesked därifrån. Det är viktigt att du svarar på alla antagningsbesked så snart som möjligt. Du kan inte vara antagen till fler skolor, så tacka bara ja till en.

Aktuella frågor och svar

Kontakta din skola om dina betyg inte stämmer. Om skolan gör ändringar i ditt betyg behöver skolan skicka in det nya betyget till gymnasieantagningen.

Du behöver logga in på ansökningswebben under reservantagningen för att se om du har blivit antagen. Svara på ditt nya antagningsbesked omgående.

Om platser blir lediga tilldelas de per automatik i turordning enligt reservlistan. Se viktiga datum.

Senare i augusti så kallar Gymnasieantagningen reserver genom att kontakta den elev som står i tur till ledig plats. Det görs via telefonsamtal, sms och e-post. Det är därför viktigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter. Om du inte svarar erbjuds platsen till nästa reserv.

Nej, den platsen har gått till en annan elev.

Nej, om du kommer in på ditt förstahandsval så försvinner alla lägre val. 

Kommer du in på ett lägre val kan du fortfarande välja att stå kvar som reserv på ett högre val, medan lägre val försvinner.

Du kan inte ändra ditt svar via ansökningswebben. Om du svarat fel måste du kontakta Gymnasieantagningen per e-post eller telefon så snart du kan. Om du skickar e-post, skriv gärna rubriken “Fel svar” i ämnesraden. Kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen hittar du längre ner på sidan.

För att svara på ditt antagningsbesked loggar du in på ansökningswebben. Svara med hjälp av den svarskod som passar dig.

Förklaring av svarskoder

Om du är antagen till ett lägre val, som inte är ditt förstahandsval, kan du ange svarskod 1, 2, 3, eller 4.

1. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. Du prövas på högre val i reservkörningen och tappar tidigare erbjuden plats utan att tillfrågas om du kommer in på nytt val.

2. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du är nöjd med det du är antagen till.

3. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv till högre val. Om du inte kommer in på ett högre val står du utan gymnasieplats i samverkansområdet.

4. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

Om du står som reserv till ett eller flera val, men inte är antagen, kan du ange svarskod 5 eller 6.

5. Jag vill delta i reservantagningen. Du är med i reservantagningen men står i nuläget utan gymnasieplats i samverkansområdet.

6. Jag vill INTE delta i reservantagningen. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

För dig som är antagen till ditt förstahandsval kan du ange svarskod 7 eller 8.

7. Jag tackar JA till erbjuden plats. Du är nöjd med det du är antagen till.

8. Jag tackar NEJ till erbjuden plats. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

Den 31 juli är sista svarsdatum. Du svarar genom att logga in på ansökningswebben. Kom ihåg att svara i tid.

Ja, det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked i tid.

Har du sökt till en skola utanför Östergötland får du ditt antagningsbesked från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner och glöm inte att också svara på eventuellt antagningsbesked från gymnasieantagningen i Östergötland. Tänk på att svara på alla antagningsbesked så snart som möjligt. Du kan endast tacka ja till en plats.

Ja, du har möjlighet att göra en sen ansökan.

En sen ansökan innebär att elever som gjort sin ansökan i tid går före dig, även om eleven som gjort ansökan i tid har ett lägre meritvärde än du. En sen ansökan görs via pappersblankett.

Ansökningsblankett (pdf)

Har du frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Nej, du kan inte ångra det val du har gjort via ansökningswebben men du kan göra en sen ansökan via pappersblankett.

Ansökningsblankett (pdf)

En sen ansökan innebär att elever som gjort sin ansökan i tid går före dig vid antagning eller i reservkön, även om eleven har ett lägre meritvärde än du.

Om du lämnar in en sen ansökan är det viktigt att du tackar ja till den plats du blivit antagen till, för att du inte ska riskera att stå utan gymnasieplats.

Om du redan har loggat in en gång och angett din privata e-postadress på ansökningswebben kan du få det mejlat till dig.

  1. Gå till ansökningswebben.
  2. Klicka på “Glömt lösenord”.
  3. Ange ditt personnummer och klicka på skicka.
  4. Ditt lösenord mejlas till den e-post som du angav i ansökan.

Om du inte angett e-postadress behöver du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har fått några inloggningsuppgifter via posten ska du kontakta gymnasieantagningen.

Tips inför gymnasievalet

Gymnasievalet är första gången du har möjlighet att påverka vad du vill läsa. Ta dig tid att fundera över vilka ämnen du är intresserad av och vill läsa mer om.

Tips inför gymnasievalet