Gymnasiemässan i Östra samverkansområdet var ett tillfälle att träffa elever, lärare och rektorer från de kommunala och fristående gymnasieskolorna i Norrköping, Finspång och Söderköping. Under mässan kunde du få information och ställa frågor om program och skolor inför gymnasievalet. Gymnasiemässan är ett samarrangemang mellan Norrköpings, Finspångs- och Söderköpings kommuner. Ansökan till gymnasiet inför höstterminen 2023 öppnar den 16 januari 2023.

Gymnasiemässan hölls 12 november kl. 9.00-16.00 på Stadium Arena i Norrköping, Utställningsvägen 11

Rekommenderade besökstider
För att upplevelsen av årets gymnasiemässa ska bli värdefull och givande gällde de här besökstiderna:

09.00-10.30 Kunskapsskolan, Enebyskolan, Lärande Södra, Mosstorpsskolan
10.00-11.30 Ektorpsskolan, Vittraskolan, Söderköping Waldorf
10.30-12.00 Råsslaskolan, Vikbolandsskolan, elever från introduktionsprogram i Norrköping
11.00-12.30 Klingsborgsskolan, Lärande Östra
12.00-13.30 Prolympia, Nyhemsskolan
12.30-14.00 Borgsmoskolan, Djäkneparkskolan, Nordic International School
13.00-14.30 Ramunderskolan, Navestadsskolan
13.30-15.00 Hultdalsskolan, Skattkammarön, Johannesskolan
14.00-15.30 Grosvadsskolan, Vammarskolan, Hagaskolan, Jensen grundskola, Jönsbergska, elever från introduktionsprogram i Söderköping
14.30-16.00 Sandbyhovsskolan, Rudolf Steinerskolan, Stegehus Waldorfskola, elever från introduktionsprogram i Finspång

För den som inte kunde eller ville besöka gymnasiemässan på den föreslagna tiden gick det bra att gå en annan tid, gärna i början eller slutet av dagen. Du som inte går i någon skola men är aktuell för att söka till gymnasiet under 2023 var välkommen att besöka mässan när som helst under dagen.