1. Gå till ansökningswebben och klicka på Logga in.  
  2. Skriv in ditt personnummer och det lösenord du fått via post. 
  3. Gå in under “ändra kontaktuppgifter” och fyll i e-postadress och mobilnummer. Välj en e-postadress som du har tillgång till hela sommaren att gymnasieantagningen kan nå dig även när du slutat grundskolan. Din skolmail kan komma att stängas ner innan antagningen till gymnasiet är klart.
  4. Gå till valsidan. Gör minst fem val och rangordna dessa efter vilket program du helst vill läsa. 
  5. Om du vill söka utanför Östergötland klickar du på “Val utanför Östergötland” på valraden. För dessa val fyller du i skola, kommun och program i slutet av din ansökan (se film nedan för mer hjälp).
  6. Kontrollera din ansökan och dina kontaktuppgifter.
  7. Spara din ansökan. Om du inte sparar din ansökan försvinner dina val. 
  8. Skriv ut en kopia på din ansökan (kvittens), skriv under den och lämna in den till din studie- och yrkesvägledare. 
  9. Om du gör ändringar i din ansökan behöver du skriva ut en ny kopia på din ansökan (kvittens) och lämna till din studie- och yrkesvägledare.
  10. Logga ut från ansökningswebben via ”Logga ut”-knappen.

Om du gör en sen ansökan eller ett omval efter den 3 maj så söker du via blankett.

Ansökningsblankett