Antalet platser är begränsade och du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Utländska betyg

Om du har utländska grundskolebetyg kan du prövas i fri kvot. Utländska betyg som skickas in måste vara översatta om de är på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska. Tänk på att du behöver vara behörig till programmet du söker samt ha ett godkänt slutbetyg i svenska från årskurs nio, gäller inte nordiska elever. För att beviljas fri kvot krävs en bedömning av respektive skolas huvudman.

Underlag för att ansöka om prövning i fri kvot

Endast skriftliga uppgifter gäller vid ansökan om prövning i fri kvot. Tänk på att skicka med alla bilagor såsom intyg, underlag och eventuella översatta betygsdokument från utländsk skola.

Du hittar blanketten för ansökan om prövning i fri kvot här.

Länk till blankett, ansökan om fri kvot (pdf).