De nationella yrkesprogrammen är:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Att tänka på

På ett yrkesprogram får du de kunskaper som behövs för ett visst yrke eller för att kunna studera vidare. Om du tar examen från ett yrkesprogram får du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 kommer grundläggande högskolebehörighet ingå i alla yrkesprogram. Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet. På vissa yrkesprogram kan det även vara möjligt att få särskild behörighet, det vill säga att du läst specifika kurser.

Behörighetsvisaren

På Skolverkets hemsida hittar du behörighetsvisaren som hjälper dig att se vilka kurser du behöver läsa på gymnasiet för att få särskild behörighet till olika eftergymnasiala utbildningar.

Läs mer om de olika yrkesprogrammen på Skolverkets hemsida.

Inriktningar

Inriktningen ger dig en djupare eller bredare kunskap inom ett visst område. Den kan starta i årskurs ett eller två. Kolla med den skola du är intresserad av.

Yrkesexamen

För en yrkesexamen ska du ha:

 • Läst 2500 poäng varav minst 2250 poäng ska ha lägst betyget E
 • Lägst betyg E i:
  • svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
  • engelska 5
  • matematik 1
 • Lägst betyg E i 400 poäng av de programgemensamma karaktärsämnena
 • Lägst betyg E i ditt gymnasiearbete