Riksrekryterande utbildningar

Till en riksrekryterande utbildning kan elever från hela landet söka på samma villkor.

Läs mer om de olika riksrekryterande utbildningarna på Skolverkets webbplats:

Spetsutbildningar

På en spetsutbildning kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi). Spetsutbildning finns också inom det estetiska programmet. Spetsutbildningar är riksrekryterande, det betyder att alla i hela landet kan söka till dessa utbildningar.

Läs mer om spetsutbildningar på Skolverkets webbplats.

Spetsutbildningar Skolverket

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate Diploma Programme är ett högskoleförberedande program med engelska som undervisningsspråk.

Läs mer om International Baccalaureate på Skolverkets webbplats.

International Baccalaureate Skolverket

Idrottsutbildningar

Det finns flera möjligheter för dig som vill kombinera gymnasiestudier med en satsning på elitidrott. Elever från hela landet kan söka till ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Läs mer på sidan Att söka idrottsutbildningar.

Läs mer om Idrottsutbildningar på Skolverkets webbplats.

Idrottsutbildningar Skolverket

Särskilda varianter

En gymnasieutbildning där hela eller delar av utbildningens inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet kallas en särskild variant. Det kan finnas speciella förkunskapskrav och antagningsprov för särskilda varianter.

Läs mer om särskilda varianter på Skolverkets webbplats.

Särskilda varianter Skolverket