De olika introduktionsprogrammen är:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Att tänka på

Vilket introduktionsprogram du kan gå beror på vilka ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på. Saknar du betyg i fler ämnen kan studietiden förlängas. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Läs mer om de olika introduktionsprogrammen på Skolverkets webbplats.

Introduktionsprogram Skolverket