De nationella högskoleförberedande programmen är:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Att tänka på

Många utbildningar på eftergymnasial nivå kräver även särskild behörighet, det vill säga att du behöver ha läst specifika kurser. Programmen ger därför olika behörigheter till vidare studier. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare när du ska välja program och kurser så att du får den behörighet du behöver.

Behörighetsvisaren

På Skolverkets hemsida hittar du behörighetsvisaren som hjälper dig att se vilka kurser du behöver läsa på gymnasiet för att få särskild behörighet till olika eftergymnasiala utbildningar.

Läs mer om de olika högskoleförberedande programmen på Skolverkets hemsida.

Inriktningar

Inriktningen ger dig en djupare eller bredare kunskap inom ett visst område. Inriktningarna startar oftast inte förrän i årskurs två. På det estetiska programmet kan inriktningarna starta redan i årskurs ett.

Gymnasieexamen

För en högskoleförberedande examen ska du ha:

 • Läst 2500 poäng varav minst 2250 poäng ska ha lägst betyget E
 • Lägst betyg E i:
  • svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • engelska 5 och 6
  • matematik 1
 • Lägst betyg E i ditt gymnasiearbete