Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att svara på frågor som rör ditt gymnasieval, ditt antagningsbesked eller om du behöver göra en sen ansökan.

Information om SYV för 2023 kommer i juni

För dig som läser på en kommunal grundskola i Linköping

Telefon till Kontakt Linköping: 013-20 60 00

 

För dig som läser på en fristående grundskola i Linköping

Mellan vecka 27-32 kan du som läser på en fristående grundskola i Linköping kontakta studie- och yrkesvägledare enligt listan nedan.

Björkö friskola: 013-662 30
Dar al Uluom: 013-17 73 44
Engelska skolan: 013-560 30 20
Kunskapsskolan: syv.kunskapsskolan@vagledningskompetens.se
Nya Munken: 070-515 59 30
Pandion Omsorg AB: 013-12 68 08
Thea Privata grundskola: 013-14 58 05/08-684 453 57
Vittra: syv.lambohov@vagledningskompetens.se

Du som läser på en kommunal grundskola i Norrköping har möjlighet att kontakta SYV-jouren som har öppet två veckor under sommaren.

Telefon till Kontaktcenter: 011-15 00 00

Fråga efter SYV-jouren, då kopplas du till en studie- och yrkesvägledare som är tillgänglig.

 

Information om SYV 2023 kommer i juni

Information om SYV 2023 kommer i juni

Information om SYV 2023 kommer i juni

Information om SYV 2023 kommer i juni

Kommunens växel 0494-190 00

Information om SYV 2023 kommer i juni

Information om SYV 2023 kommer i juni

Information om SYV 2023 kommer i juni

Information om SYV 2023 kommer i juni

Kommunens växel: 0144-350 00