Här hittar du information om antagningsgränser gällande slutlig och preliminär antagning  i Östergötlands län, det vill säga slutliga och preliminära lägsta meritvärdet (betyg) för antagning  till de olika programmen.

Redovisning på skolnivå, med både kommunala huvudmän och fristående huvudmän.

Sökandestatistik

Här finns sökandestatistik

Aktuell och tidigare antagningsstatistik

Här finns aktuell och tidigare antagningsstatistik