Skriv under din ansökan (kvittens) och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte går i någon skola eller går i en skola utomlands skickar in din kvittens till Gymnasieantagningen.