Du kan inte ändra ditt svar via ansökningswebben. Om du svarat fel måste du kontakta Gymnasieantagningen per e-post eller telefon så snart du kan. Om du skickar e-post, skriv gärna rubriken “Fel svar” i ämnesraden. Kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen hittar du längre ner på sidan.