Ja, du har möjlighet att göra en sen ansökan.

En sen ansökan innebär att elever som gjort sin ansökan i tid går före dig, även om eleven som gjort ansökan i tid har ett lägre meritvärde än du. En sen ansökan görs via pappersblankett.

Ansökningsblankett (pdf)

Har du frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare.