Du behöver logga in på ansökningswebben under reservantagningen för att se om du har blivit antagen. Svara på ditt nya antagningsbesked omgående.

Om platser blir lediga tilldelas de per automatik i turordning enligt reservlistan. Se viktiga datum.

Senare i augusti så kallar Gymnasieantagningen reserver genom att kontakta den elev som står i tur till ledig plats. Det görs via telefonsamtal, sms och e-post. Det är därför viktigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter. Om du inte svarar erbjuds platsen till nästa reserv.