Du behöver kontinuerligt gå in på ansökningswebben under perioden för reservantagning för att se om du har blivit antagen. Svara på ditt nya antagningsbesked omgående.

Blir platser lediga tilldelas de per automatik i turordning enligt reservlistan.

Några dagar innan skolan startar kallar Gymnasieantagningen in reserver genom att kontakta den elev som står i tur till ledig plats via samtal, sms och e-post. Det är därför viktigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter. Om du inte svarar erbjuds platsen till nästa reserv.