För att svara på ditt antagningsbesked loggar du in på ansökningswebben. Svara med hjälp av den svarskod som passar dig.

Förklaring av svarskoder

Om du är antagen till ett lägre val, som inte är ditt förstahandsval, kan du ange svarskod 1, 2, 3, eller 4.

1. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. Du prövas på högre val i reservkörningen och tappar tidigare erbjuden plats utan att tillfrågas om du kommer in på nytt val.

2. Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du är nöjd med det du är antagen till.

3. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv till högre val. Om du inte kommer in på ett högre val står du utan gymnasieplats i samverkansområdet.

4. Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

Om du står som reserv till ett eller flera val, men inte är antagen, kan du ange svarskod 5 eller 6.

5. Jag vill delta i reservantagningen. Du är med i reservantagningen men står i nuläget utan gymnasieplats i samverkansområdet.

6. Jag vill INTE delta i reservantagningen. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

För dig som är antagen till ditt förstahandsval kan du ange svarskod 7 eller 8.

7. Jag tackar JA till erbjuden plats. Du är nöjd med det du är antagen till.

8. Jag tackar NEJ till erbjuden plats. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.