Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg plus moderna språk. För betyg i ämnet modersmål räknas betygsvärdet, men ämnet gäller inte som ett extra betyg. Det innebär att om du har ett A i modersmål får du räkna 20 poäng för det, men betyget ersätter då ett av dina lägsta betyg. Har du ett E i ett annat ämne får du räkna 20 poäng för betyget i modersmål istället för 10 poäng i det andra ämnet.

Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde med hjälp av betygskalkylatorn.

Räkna ut ditt meritvärde