Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg plus moderna språk. Meritvärdets maxpoäng är 320 och med moderna språk är maxpoängen 340.

På Skolverkets webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde med hjälp av betygskalkylatorn.

Räkna ut ditt meritvärde