Är du folkbokförd i Östergötland och tillhör antagningskansliet i Linköping eller Norrköping loggar du in på ansökningswebben och ser ditt preliminära antagningsbesked.
Är du folkbokförd utanför Östergötland och alltså inte tillhör antagningskansliet i Linköping eller Norrköping får du ditt preliminära antagningsbesked per post i samband med om- och nyvalsperioden.

Du kan inte svara på beskedet eftersom den preliminära antagningen är baserad på höstterminsbetygen.