Här hittar du information om antagningsgränser gällande slutlig och preliminär antagning  i Östergötlands län, det vill säga slutliga och preliminära lägsta meritvärdet (betyg) för antagning  till de olika programmen.

Redovisning på skolnivå, med både kommunala huvudmän och fristående huvudmän.

Statistik

Här kommer man till den rörliga statistiken.

Tidigare antagningsresultat

Här under ligger tidigare antagningsresultat.