Första reservkörningen görs den 4 augusti 2022.  Resultatet, samt elevernas svar från och med den 1 juli syns på förändringslistan.  Denna kommer man åt om man loggar in som mottagande skola, under "Statistik och listor" och heter "Förändringar - Antagna". Fyll i det datum från vilket du vill se förändringarna.

Vi gör 2 reservkörningar innan skolstart.