15 mars - 15 maj kan du söka Tekniskt fjärde år på Berzeliusskolan i Linköping.  Se mer information och ansökningsformulär här.

Gymnasieantagningen behöver få in en kopia på dina vårterminsbetyg senast den 
20 juni (gäller ej dig som tagit studenten från Berzeliusskolan, då vi redan har tillgång till dessa betyg).

Betygen skickas till:

Gymnasieantagningen
Linköpings Kommun
Utbildningsförvaltningen
581 81 Linköping