Viss personal kan logga in och se förändringslistan igen, statistiken är också uppe. Eventuellt måste cache-minnet rensas igen.

Vi har hört att vissa kommuner ha problem pga brandvägg så kontakta er IT-avdelning ifall ni fortfarande inte kommer in. Ärendet är uppe hos vår IT-avdelning.