Hvilan Utbildnings styrelse har beslutat att avveckla sin gymnasieskola i Norrköping. Det kommer därför inte att ske någon antagning till läsåret 2022/2023. Läs mer om beslutet här

Du som har sökt till skolan kan göra nya val under om- och nyvalsperioden som startade 15 april och pågår till och med 3 maj. 

Du som är elev på skolan nu kommer att få information om din fortsatta  utbildning.