Gymnasiestudera får nytt utseende

Den 31 oktober 2022 kommer dagens webbplats Gymnasiestudera att få ett helt nytt utseende med en ny struktur och innehåll. Det kommer bli enklare för dig som elev att hitta information inför ditt gymnasieval.

 

Bilden visar ett förslag på hur den nya webbplatsen kan komma att se ut. 

 

- Ambitionen med den nya webbplatsen är att göra det enklare för dig som elev att hitta information genom en tydligare struktur och ett mer målgruppsanpassat utseende, säger Charlotta Flodén, projektledare för nya Gymnasiestudera.

Webbplatsen innehåller information, statistik, antagningsregler och tidpunkter inför gymnasievalet. Det är via denna webbplats eleven länkas vidare till antagningswebben för att göra sitt gymnasieval. Förändringen med Gymnasiestudera rör enbart informationswebben. Det pågår ett arbete med att på sikt även byta ut dagens antagningssystem. 

 

Den nya informationswebben 

Samtliga informationssidor på dagens Gymnasiestudera har arbetats igenom och skrivits om. Det har även tillkommit nytt innehåll. Det är studie- och yrkesvägledare och antagningshandläggare i Linköping och Norrköping som har arbetat fram det nya innehållet för webbplatsen. 

- Det är roligt att få vara med och bidra och bearbeta informationen till det nya Gymnasiestudera. En webbplats som har all den samlade informationen som både elever och vårdnadshavare kan ta del av. Jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta med en ny och målgruppsanpassad webbplats tillsammans med mina blivande gymnasieungdomar, säger Charlotte Svala, studie- och yrkesvägledare på Elsa Brändströms skola.

 

En ny struktur och plattform

I arbetet med en ny struktur för webbplatsen, har elever intervjuats och det har utförts tre olika användartest. 

- Genom att utföra användartest på målgruppen elev har vi kunnat se hur eleven klickar sig runt i prototypen, vilken information de är intresserade av och om de hittar i navigeringen. Det var spännande och intressant att se hur designen mottogs och uppfattades, säger Viktoria Strömgren, en av två studentmedarbetare som arbetet med Gymnasiestudera.

Den nya informationswebben kommer att byggas på en ny plattform, som erbjuder ett enklare publiceringsverktyg att arbeta i. 

- Det kommer bli ett lyft med en ny plattform och ett enklare publiceringsverktyg för oss webbredaktörer att arbeta i, säger Annaclara Söderström, antagningssekreterare i Norrköpings kommun.

 

Bakgrund

Gymnasiestudera är en regional webbplats som samägs av det regionala chefsnätverket i Östergötland. Det finns två antagningskanslier som är placerade i Linköping och Norrköping, de arbetar med antagning av elever till gymnasieskolor i hela Östergötland.

Det regionala chefsnätverket har ett önskemål om en informationswebb med en tydligare struktur som är anpassad och tilltalande för målgruppen elev. Det ska bli enklare för elever att hitta information inför sitt gymnasieval i Östergötland. 

Den nya webbplatsen kommer att lanseras den sista oktober 2022.