Information och besökstider

Gymnasiemässan 2021 i Östra samverkansområdet

Gymnasiemässan hölls lördag den 13 november i Stadium Arena, Utställningsvägen 11 i Norrköping

Här hittar du gymnasiemässans informationsbroschyr och ser alla deltagande gymnasieskolor 

På mässan får du chansen att träffa elever, lärare och rektorer från olika gymnasieskolor i Norrköpings, Finspångs och Söderköpings kommuner. Där kan du ställa frågor om olika gymnasieprogram, skolor och om gymnasievalet.

För att minska risken för trängsel under mässan har följande anpassningar gjorts i år:

 

- Enbart elever i årskurs 9 har möjlighet att besöka mässan

- Endast en vårdnadshavare per elev har möjlighet att besöka mässan

- Öppettiderna förlängs med två timmar, till kl. 09.00-16.00

- In- och utgångar på mässan anpassas för att minska trängsel

- Det finns värdar på plats som håller koll på flöden av besökare

- Utrymmet mellan gymnasieskolornas montrar ökas eftersom mässan arrangeras i en större lokal än tidigare.

- Alla högstadieskolor i de deltagande kommunerna får tilldelade besökstider under dagen (se nedan)

Besökstider för grundskolor

Kl. 9-10

Ektorpsskolan, Hagaskolan, Enebyskolan

Kl. 10-11

Sandbyhovsskolan, Borgsmoskolan, Klingsborgsskolan, Navestadsskolan

Kl. 11-12

Djäkneparksskolan, Råsslaskolan, Hultdalsskolan

Kl. 12-13

Grosvadsskolan, Nyhemsskolan, Vammarskolan

Kl. 13-14

Mosstorpskolan, Vikbolandsskolan, Ramunderskolan, Söderköpings Waldorfskola

Kl. 14-15

Jönsbergska Idrottsskolan, Kunskapsskolan, Nordic International School, Vittra Röda stan

Kl. 15-16

Erlaskolan Södra, Erlaskolan Östra, Skattkammarön, Johannesskolan, Prolympia, Rudolf Steinerskolan, Stegehus Waldorfskola

 

Du som av olika skäl inte kan besöka mässan den 13 november har möjlighet att ta del av information från skolorna i andra format och kanaler:

 

- Gymnasiemässans informationsbroschyr

- Information på skolornas hemsidor

- Öppna hus där elever i årskurs 9 har möjlighet att besöka gymnasieskolor

- Prova på-dagar där elever i årskurs 9 bjuds in att vara med under en dag i skolan