Tänk på att ange rätt e-postadress och mobilnummer i din ansökan, för att få viktig information och påminnelser under ansökningsperioden. De uppgifter du lämnar behövs också för eventuell kontakt under reservantagningen. Om du inte redan har skrivit in din e-postadress och ditt mobilnummer, kan du logga in och göra det fram till och med den 31 maj.