Vård- och omsorgscollege Östergötland

 

I Östergötlands län samarbetar kommuner, Region Östergötland, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskolor.  Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten i verksamheterna.

De kommuner som deltar i regionala styrgruppen för VO-College är Linköping, Motala och Norrköping. Dessa större kommuner har sedan samarbete med kringliggande kommuner då eleverna som bor på dessa orter ofta genomför sin gymnasieutbildning och vuxenutbildning i de större orterna.

Läs mer här.