Utländska betyg

 

Utländska grundskolebetyg kan inte jämföras med svenska betyg vid antagning till den svenska gymnasieskolan. Du som söker gymnasieplats med utländska betyg kommer därför att prövas i fri kvot. Utländska betyg som skickas in måste vara översatta om de är på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska. Läs vidare under Fri kvot.

Du måste vara behörig, dvs. godkänd i svenska eller svenska som andraspråk (gäller ej vid ansökan till IB), engelska och matematik. Du måste också ha den särskilda behörighet som krävs till det program du sökt (läs mer om behörighet här).