Urvalet

 

När antalet platser är färre än antalet sökande görs ett urval som bestäms efter ett meritvärde.

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 (eller 17 om du har läst ett modernt språk som språkval) bästa betygen i elevens slutbetyg. Flera sökande har ibland samma meritvärde och rangordnas i så fall inbördes på följande sätt:

- Valprioritet

- Betygsvärde

- Slumptal (som tas fram av systemet)

Du som har läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Det gäller dig som har fått betyg i 17 ämnen och ett av ämnena är moderna språk inom ramen för språkval.

Vad det innebär är att den totala betygspoängen utgörs av betyget i språkval som ett 17:e betyg tillsammans med de 16 bästa betygen i övrigt. Betyget i språkval kan inte räknas två gånger. Det ämne som du får tillgodoräkna dig med ett 17:e betyg utöver dina övriga 16 bästa betyg är ett modernt språk inom ramen för språkval. Det 17:e betyget kan inte vara betyg i ett extra språk inom elevens val eller betyg i modersmål. Läs mer på Skolverkets hemsida här.

Till det Estetiska programmet kan urval även göras med hjälp av färdighetsprov. Resultatet av färdighetsprovet läggs då till ditt meritvärde vid antagning till det val du gjort färdighetsprovet för.

Till Naturvetenskapliga programmets spetsutbildning på Berzeliusskolan värderar man matematiken tyngre. Följande skala används och man lägger till följande beroende på vilket betyg i matematik eleven får.
Poäng enligt följande: A=80p, B=60 p, C=40p, D=20p, E=0p.

Betyg enligt den sexgradiga betygsskalan meritvärderas enligt följande:
A=20, B=17,5, C=15, D=12,5 och E=10. F har betygsvärdet 0.

Max poäng är 320 (16 betyg)/340 (17 betyg)