Upprop och skolstart


I augusti är det upprop till gymnasiet. Du som är antagen till en gymnasieskola i Östergötlands län ser tid och plats för uppropet på ditt slutliga antagningsbesked eller så får du ett brev hem från gymnasieskolan med information om när och var uppropet är.


Det är viktigt att gå på uppropet. Har du inte något giltigt skäl till att inte vara där, så måste du närvara. Om du inte kan komma till ditt upprop ska du meddela den gymnasieskola där du blivit antagen anledningen till att du inte kan komma till upprop i god tid innan. Om du inte närvarar på uppropet och inte har meddelat att du kommer vara borta, finns risken att du förlorar din gymnasieplats.


Har man som elev inte meddelat skolan inom tre dagar från uppropet så stryks man från gymnasieplatsen.