Tidplan för ansökan och antagning till gymnasiet 2023

 

Vecka 2 får du ett brev med instruktion om hur du loggar in på webben för att kunna göra din ansökan. Du får hjälp och anvisningar av din studie- och yrkesvägledare.

 

16 januari – 15 februari

 

Ansökningsperiod

 

15 april

 

Preliminär antagning. Logga in på webben för att se ditt preliminära antagningsbesked.

15 april – 3 maj

 

 

Om- och nyvalsperiod i Östergötland. Om du söker utanför Östergötlands län är det inte säkert att man tillåter om- och nyval. Du kan kontrollera detta med din studie- och yrkesvägledare på skolan.

1 juli

 

 

Slutlig antagning. Logga in på webben och följ instruktionerna på antagningsbeskedet.

 

3 augusti – 14 september

 

Reservantagning