Förklaring av svarskoder

 

1 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv. Du prövas på högre val i reservkörningen och tappar tidigare erbjuden plats utan att tillfrågas om du kommer in på nytt val.

2 Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du är nöjd med det du är antagen till.

3 Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv till högre val. Om du inte kommer in på ett högre val står du utan gymnasieplats i samverkansområdet.

4 Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

5 Jag vill delta i reservantagningen. Du är med i reservantagningen men står i nuläget utan gymnasieplats i samverkansområdet.

6 Jag vill INTE delta i reservantagningen. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.

7 Jag tackar JA till erbjuden plats.

8 Jag tackar NEJ till erbjuden plats. Du har då ingen gymnasieplats i samverkansområdet.