Slutlig antagning

 

I slutet av juni görs en slutlig antagning som baseras på vårterminsbetyget från årskurs 9. Det är vanligt att meritvärdena som krävs för att komma in på sökt utbildning höjs från preliminär till slutlig antagning. 

Du loggar in på webben och ser ditt slutliga antagningsbesked enligt tidplan. Det står vilket program och vilken skola du är antagen till, uppropstid samt vilken reservplats du har på övriga program om du inte är antagen på ditt förstahandsval. Du ska tacka ja till din plats genom att lämna ditt svar på webben eller genom att skicka in svarskortet.

Om du har val utanför vårt samverkansområde får du antagningsbesked från annat antagningskansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara på alla antagningsbesked du får så snart som möjligt.

Sista svarsdag är den 21 juli.