Gymnasieantagningen Linköping

För elever som gör en sen ansökan till skolor i Linköping, Mjölby, Motala, Naturbruk Östergötland och Åtvidaberg:

Om du vill göra några förändringar av dina val eller göra en helt ny ansökan efter att omvalsperioden har stängt, tänk då på att din förändrade eller helt nya ansökan kommer att behandlas som en sen ansökan till första reservantagningen.

För alla omval efter omvalsperioden behöver du kontakta din studievägledare för att få ett vägledningssamtal.

Efter omvalsperioden kan du inte ändra eller lägga till något i din ansökan på webben. Du fyller i blanketten ansökan till gymnasieskolan. Glöm inte att skriva under den.

Skicka den till
Gymnasieantagningen
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Alla ändringar som kommer in efter omvalsperioden anses alltså vara sena ansökningar.

Ansökan i tid prioriteras före elever som gjort en sen ansökan. Detta innebär att en elev som sökt under omvalsperioden, men som har lägre meritvärde kan antas före en elev som söker efter omvalsperioden, men som har högre meritvärde.

Om du bara vill ändra språkval, inriktning eller profil kan du kontakta aktuell gymnasieskola efter slutlig antagning.

Gymnasieantagningen Norrköping

För elever som gör en sen ansökan till skolor i Finspång, Söderköping och Norrköping gäller följande:

Om du vill göra en ansökan efter att omvalsperioden har stängt 3 maj, tänk då på att din ansökan kommer att behandlas som en sen ansökan. Elever som gjort sin ansökan i tid går före elever som gjort en sen ansökan. Detta innebär att en elev som sökt under omvalsperioden, men som har lägre meritvärde kan antas före en elev som söker efter omvalsperioden, men som har högre meritvärde. 

Efter omvalsperioden kan du inte ändra eller lägga till något i din ansökan på webben, en sen ansökan ska därför göras på blankett (finns här). För alla sena ansökningar efter omvalsperioden måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare för ett vägledningssamtal. Studie- och yrkesvägledare ska också skriva sitt namn på ansökningsblanketten för att visa att ett vägledningssamtal har skett.

De sena ansökningar som kommer in i rimlig tid före slutlig antagning registreras och är med i slutlig antagning. Ansökningar som kommer in senare registreras inte förrän till den första reservantagningen under vecka 30.

Vill du enbart ändra rangordning på dina val ska du kontakta oss på Gymnasieantagningen i Norrköping per telefon. Se kontaktuppgifter här.