Preliminär antagning

 

I april görs en preliminär antagning för att du ska kunna få en fingervisning om hur du ligger till i gymnasievalet. Den görs också för att skolorna ska få se hur många som har sökt och kan komma att tas in på de olika programmen. Den prelimära antagningen baseras på ditt senaste betyg (höstterminsbetyg för elever som går i nian, slutbetyg från grundskolan för elever som är äldre).

Det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen. Det beror exempelvis på att elever ändrar sina ansökningar i om- och nyvalsperioden, in- och utflyttningar och att den slutliga antagningen görs på slutbetygen.

Om du inte blir antagen i den preliminära antagningen kan det t ex bero på att du inte är behörig till sökt studieväg, att meritvärdet inte räckte till eller att vald studieväg inte kommer att starta. 

Ansökningar om dispens i engelska eller ansökan om antagning i fri kvot prövas inte i den preliminära antagningen.

Har du sökt ett introduktionsprogram, så är det inte säker att du får ett preliminärt antagningsbesked. Om du får besked eller inte beror på till vilken kommun eller friskola du har sökt.

Du loggar in på webben och ser ditt preliminära antagningsbesked. Det står vilket program och vilken skola du är preliminärt antagen till.

(preliminär=inte slutgiltig)