Mottagande till gymnasiet

Innan antagning till gymnasiet fattas ett beslut om mottagande. Du kan bli första- eller andrahandsmottagen. När du söker till ett nationellt gymnasieprogram inom ett område som din hemkommun har samverkansavtal med blir du alltid förstahandsmottagen. Här ser du vilka samverkansavtal som finns för elever i Östergötland. Du blir också förstahandsmottagen om du söker till en friskola.

Några olika saker påverkas beroende på vilket mottagandebeslut som fattats.

 

Förstahandsmottagning gäller då du söker: 

  • Ett nationellt program eller inriktning som inte erbjuds i din kommun eller kommunens samverkansområde

  • Program i kommuner som din kommun har samverkansavtal med

  • Fristående gymnasieskolor

  • Riksrekryterande utbildningar

  • Spetsutbildningar

  • Riksidrottsgymnasium (RIG)

 

Andrahandsmottagning innebär: 

  • Du kommer in på sökt program endast om ledig plats finns när de förstahandsmottagna eleverna har fått plats - det är alltså inte säkert att du blir antagen

  • Du har inte rätt till inackorderingstillägg enligt skollagen