International Baccalaureate (IB)

 

För att vara behörig till IB ska du ha avslutat svensk grundskola eller motsvarande. Du ska ha goda kunskaper i engelska och matematik, då tester görs i dessa ämnen. För att kunna bli antagen på IB måste du klara dessa tester. Det är inget krav på svenska för att kunna bli antagen.

Du är behörig att antas till årskurs ett av den internationella gymnasiala utbildningen om du för en längre tid vistas i Sverige eller är utlandssvensk elev.

Mer information om IB finns här.