Flyttning

 

Det är viktigt att du i god tid meddelar antagningskansliet att du ska flytta. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Din gymnasieansökan ska alltid göras till antagningskansliet i den kommun där du är folkbokförd. Gymnasieantagningen i Östergötland skickar din ansökan vidare till den kommun du sökt till.

 

För dig som tänker flytta till en annan kommun gäller
Ansökan görs via antagningskansliet i den kommun där du är folkbokförd 1 februari.

Sök gymnasieprogram både i den kommun dit du ska flytta och i den nuvarande hemkommunen. Om ditt flyttdatum ändras och flytten försenas är det bra att också ha gjort gymnasieval i nuvarande hemkommunen. Annars står du kanske utan gymnasieplats när höstterminen börjar. 

Du ska även så snart som möjligt meddela antagningskansliet att flyttning till annan kommun kommer att ske, vilket datum och till vilken adress. Antagningskansliet aviserar då planerad flyttning med kopia av ansökan, så snart som möjligt, till mottagande antagningskansli.

Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och blir meddelad per automatik då elev får ändrad folkbokföring och tillhör Östergötland.
Först när den nya adressen är registrerad hos Folkbokföringen blir eleven förstahandsmottagen i sin nya hemkommun.

Om du behöver beställa ett personbevis för studier från Skatteverket, klicka här.