Färdighetspoäng


När du söker vissa program kallas du till färdighetsprov av skolan. Poängen du får läggs ihop med betygen från grundskolan vid urval till det program du gjort färdighetsprov för.
Exempel på program dit du kallas till färdighetsprov är Estetiska programmet och International Baccalaureate.

Till Naturvetenskapliga programmets spetsutbildning på Berzeliusskolan värderar man matematiken tyngre. Följande skala används och man lägger till följande beroende på vilket betyg i matematik eleven får
Poäng enligt följande: A=80p, B=60 p, C=40p, D=20p, E=0p.