Behörighetskrav

 

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB) och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

 

Behörighet till yrkesprogram
För att vara behörig till de 12 yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik plus godkänt betyg i ytterligare 5 andra ämnen, det vill säga 8 ämnen totalt.

 

Behörighet för Högskoleförberedande program
För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik (SV/SVA, EN och MA) plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

För Ekonomi- (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska 4 av de 9 godkända ämnena (utöver SV/SVA, EN och MA) vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskaps- (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena (utöver SV/SVA, EN och MA) vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst (utöver SV/SVA, EN och MA). Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

 

Behörighet till Programinriktat val
Du ska ha lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 andra ämnen.

Ett andra alternativ är att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 andra ämnen.

Det skiljer mellan olika kommuner och friskolor inom vilka program som IMV-platser erbjuds.